Si us interessa l'agricultura urbana, descarrega aquesta guia de bones pràctiques de 3C

17-01-2024

L'Hort de la Lluna del 3C de Rivas Vaciamadrid va ser l'espai escollit per a la jornada d'intercanvi d'experiències amb un grup d'activistes del programa, organitzat el diumenge 5 de novembre passat. 3C Conreem el Clima i la Comunitat és el programa d´agricultura urbana d´Humana.

L'objectiu va ser reunir activistes de diversos horts 3C amb els instructors i amb la resta de l'equip d'Humana involucrat per fer una anàlisi del funcionament actual del programa, repassar els aspectes positius per enfortir-los i identificar aquells elements que cal millorar.

Document amb bones pràctiques i recomanacions per al programa 3C

La informació, les experiències i les opinions recopilades han estat integrades en aquest Document de programes: Exemples de bones pràctiques i recomanacions per a la implementació i rèplica del programa.

Aquest document té com a objectiu compilar les pràctiques amb èxit identificades gràcies a l'experiència i la participació de les persones beneficiàries, sorgides al llarg dels anys d'implementació del programa, prestant especial atenció a les bones pràctiques, l'impacte real i els aprenentatges sorgits del mateix.

La intenció ha estat reunir ensenyaments i fer una interpretació crítica per poder replicar els processos exitosos, a més de compartir i comunicar de forma clara els aprenentatges, de cara a millorar intervencions futures. Un altre dels propòsits és elaborar estratègies per al desenvolupament de processos més eficients en la dinamització dels espais.

El document pot ser usat com a referència per a possibles entitats col·laboradores en posar en marxa, renovar i/o replicar el programa. Ha estat elaborat sobre la base de l'experiència acumulada després de nou anys d'implementació a Espanya i amb aportacions de diversos activistes.

L'experiència i la metodologia de seguiment i d'avaluació de projectes han permès generar una base sòlida d'evidències per elaborar aquest document. Així mateix, prèviament a la seva elaboració es van dur a terme diverses reunions entre els tècnics i l'equip encarregat del seguiment i l'expansió.

Tens més informació de 3C Conreem el Clima i la Comunitat a la web del Programa.

Més notícies

Si us interessa l'agricultura urbana, descarrega aquesta guia de bones pràctiques de 3C-img1
Si us interessa l'agricultura urbana, descarrega aquesta guia de bones pràctiques de 3C-img2
Si us interessa l'agricultura urbana, descarrega aquesta guia de bones pràctiques de 3C-img3