Programa de reducció de la pobresa a Shalatuo, Xina

15-05-2012

Índia, Laos i Xina són els tres països asiàtics on Humana treballa actualment mitjançant la implementació de diversos projectes de cooperació. Un d'ells es basa en la reducció de la pobresa a Shalatuo, a la província xinesa de Yunnan, promogut amb la col·laboració del soci local Yunnan Institute of Development (YID). Aquest projecte, finançat per la Unió Europea, compta amb diverses línies d'actuació, entre les quals figuren agricultura, nutrició, impuls de noves fonts d'ingressos per a la comunitat i dinamització de l'educació preescolar. 

El nombre total de persones involucrades de manera directa o indirecta en el projecte és de 386.000, és a dir, el conjunt de la població de Yuanyang, el comtat on es troba Shalatuo.

Impuls de l'agricultura local
Dins de les iniciatives dutes a terme al voltant de l'agricultura després d'un any i mig d'activitats destaca la creació dels denominats Farmers' Club, on actualment hi participen un total de 1.100 agricultors. Aquests clubs organitzen als petits agricultors en agrupacions que treballen en la millora de la productivitat, introduint tècniques més sostenibles. 

En el cas de Shalatuo, la tasca efectuada en els camps model constituïts ha permès obtenir fins al moment una millora de la productivitat del 30% en les collites de blat de moro i del 20% en les d'arròs. També s'ha impulsat el cultiu de cardamom i la cria de porcs mitjançant un programa de préstecs rotatoris. Tot això permet incrementar els ingressos de la comunitat, repercutint positivament en el seu progrés.

Paral·lelament s'han posat en marxa un altre tipus d'iniciatives, com la creació d'una desena de centres de preescolar, el llançament de campanyes de sensibilització al voltant de qüestions com la higiene, la nutrició o el paper de la dona com a motor de desenvolupament social. En tot moment s'ha comptat amb el suport d'experts locals cosa que ha permès generar un increment de valor a totes les iniciatives engegades.

Programa de reducció de la pobresa a Shalatuo, Xina-img1
Programa de reducció de la pobresa a Shalatuo, Xina-img2