Processament d'anacards i seguretat alimentària a Guinea Bissau

25-01-2018

La posada en marxa d'un nou centre de processament d'anacards a Bissorã, és una de les peces fonamentals del projecte "Procés i comercialització de l'anacardo", finançat per la Unió Europea, que ADPP-Guinea-Bissau, local social de la Fundació, està portant a terme.

Aquesta iniciativa, que treballa directament amb 2.720 agricultors, pretén reduir la inseguretat alimentària crònica millorant la producció, transformació i venda d'aquest fruit. És una de les accions de desenvolupament impulsades per Humana per augmentar els ingressos de les comunitats, en aquest cas d'aquesta localitat de Guinea Bissau.

ADPP-Guinea-Bissau implementa el programa Farmers Club amb l'objectiu d'organitzar i formar en tècniques agrícoles sostenibles als agricultors i les agricultures involucrades. L'objectiu: augmentar la seguretat alimentària i ajudar a reduir la pobresa a les zones rurals.

Fa poc més d'un any s'inicia Bissora aquest projecte Farmers Club centrat en la producció i comercialització de l'anacard. Es basa en la creació de dues cooperatives de venda d'aquest fruit i dos centres de processament (un dels anacard i un altre de la fruita d'anacardo). A més, s'han capacitado 2.720 agricultors i 40 joves estudiants de l'Escola Professional de Bissora en tècniques de millora de la producció i productivitat, manteniment de les pròpies instal·lacions de processament i de l'equip generador elèctric i panells fotovoltaics.

El nou centre de processament compta amb tres sales, dedicades a fruites, fruits secs i polpa, respectivament, així com dues unitats de processament, una per al fruit sec i una altra per a la polpa.

Una vegada que estiguin en marxa el centre de processament i les cooperatives, l'equip del projecte i els agricultors implicats, elaboraran un sistema de gestió amb l'objectiu d'aconseguir el màxim benefici per a la comunitat.

Processament d'anacards i seguretat alimentària a Guinea Bissau-img1
Processament d'anacards i seguretat alimentària a Guinea Bissau-img2