Per cada quilo de roba usada que es gestiona correctament s'evita l'emissió de 6,1 kg de CO2

05-06-2023

La reutilització de roba usada és la millor manera d'evitar que es converteixi en un residu, amb la despesa ambiental i econòmica que representa la producció d'una peça nova per reemplaçar la que no volem. Així ho corrobora un estudi de la Confederació Europea d'Indústries de Reciclatge (EuRIC), que assegura que l'impacte ambiental de la reutilització de tèxtils és 70 vegades més baix que la producció de roba nova.

S'hi afegeix que per cada kg de roba recuperada i no conduïda a un centre de tractament de residus per a la seva incineració o disposició final s'evita l'emissió de 6,1 kg de CO2 segons un estudi de la Federació Humana People to People.

Al Dia Mundial del Medi Ambient, que se celebra aquest dilluns 5 de juny, a Humana destaquem que la reutilització del tèxtil és clau per a l'economia circular, la sostenibilitat i la creació d'ocupació verda, per això apostem des de fa 36 anys per donar una segona vida a les peces que no es fan servir. L'any passat vam recuperar 17.845 tones de tèxtil usat a Espanya: equival a 72 milions de peces que han allargat la vida útil i la gestió de les quals va evitar l'emissió de 108.855 tones de CO2.

El consum de roba ha crescut de manera desmesurada en els darrers 15 anys, però no ha augmentat de forma proporcional el percentatge del tractament correcte d'aquesta roba quan ens en desfem. Es calcula que cada ciutadà rebutja entre 20 i 30 kg de tèxtil anualment.

A Espanya generem a les nostres llars més d'un milió de tones anuals de residus tèxtils, però només se'n recupera selectivament un 12% per promoure'n la reutilització o el reciclatge; la resta es llença en altres fraccions i acaba en abocador.

“La recollida selectiva de roba té un alt potencial per garantir-li una segona vida: el 60% es pot reutilitzar i més del 30% reciclar. Per això és important que es dipositi en un contenidor de roba; resulta obvi, però gairebé el 90% del residu tèxtil no acaba al punt de recollida adequat”, afirma el director de Projectes i Relacions Externes d'Humana, Rafael Mas, que recorda que el sector tèxtil genera una enorme demanda de matèries primeres i aigua, i és un dels que genera més emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

El sector veu esperançat els efectes que pot tenir la nova legislació nacional i europea (l'Estratègia per a Tèxtils Circulars i Sostenibles de la UE i la Llei 7/2022, del 8 d'abril, de Residus i Sòls Contaminat per a una Economia Circular), perquè augmenti la recollida de residus i el sector evolucioni cap a un model circular, neutre en emissions, més sostenible i respectuós per al planeta.

L'estudi de la Federació Humana People to People, que agrupa 29 entitats i és present a 46 països, determina que per cada kg de roba recollida selectivament s'eviten 6,1 kg de CO2. Per arribar a aquesta xifra té en compte la quantitat de residu tèxtil recuperat, l'índex de reutilització de cada peça, la taxa de reemplaçament (en el cas d'Espanya, la taxa de reemplaçament és del 70%, és a dir, 7 de cada 10 clients de les botigues Humana declaren que en comprar una peça de segona mà deixen d'adquirir un article nou) i l'emissió de diòxid de carboni que implica la producció d'una peça nova.

El destí de la roba recollida
Humana va recuperar 17.845 tones de tèxtil usat a Espanya el 2022, cosa que equival a 72 milions de peces. Comptem amb dues plantes de PxR (a Leganés -Madrid- i l’Ametlla del Vallès, a Barcelona), incrementant el percentatge de tèxtil processat destinat a reutilització respecte a anys anteriors, gràcies a la implantació de criteris cada cop més específics en el procés de classificació. Actualment, la destinació de les peces classificades és:

  • El 59% es destina a reutilització: el 19% a les botigues Humana i el 40% s'exporta, principalment a l'Àfrica, perquè persones amb menys recursos accedeixin a la vestimenta i així generem recursos per a cooperació al desenvolupament.
  • El 31% són subproductes l'estat dels quals no permet la reutilització; per això, es destinen a processos de reciclatge i downcycling.
  • El 8% són dos tipus de residus: els destinats a valorització energètica i els que acaben a l'abocador perquè no es poden valoritzar.
  • El 2% són impropis.

Aquests dies, a més, se celebra l'European Green Week 2023, bon moment per continuar compartint i debatent sobre gestió de recursos, residus, economia circular i polítiques verdes a l'EU.

Més notícies

Per cada quilo de roba usada que es gestiona correctament s'evita l'emissió de 6,1 kg de CO2-img1
Per cada quilo de roba usada que es gestiona correctament s'evita l'emissió de 6,1 kg de CO2-img2
Per cada quilo de roba usada que es gestiona correctament s'evita l'emissió de 6,1 kg de CO2-img3