Els 3.000 agricultors participants obtenen els primers resultats

09-08-2012

Els 3.000 petits agricultors de 12 petits nuclis de la zona de Gémena, a la Província de Equateur, a la República Democràtica del Congo, desenvolupen ja les habilitats apreses en aquest projecte de desenvolupament agrícola.

Formació dels Clubes

En una primera fase s'han format els Clubs, escollint els seus representants i establint a cada un d'ells un camp i un hort model per fer les demostracions i les accions de formació. Superat l'inici, es desenvolupen regularment tallers dirigits pels 12 instructors agrícoles per a millorar diversos aspectes relacionats amb la producció i la gestió dels productes agrícoles. Destaca especialment l'activitat programada relacionada amb la soja, ja que amb els coneixements adquirits, un bon nombre d'agricultors dedica ara part del seu temps, i el de la seva família, a produir llet a partir de la soja collida. Així s'obté un producte molt apreciat per les seves propietats alimentàries, que pot consumir-se directament o ser venut al mercat local.

Gestió de les collites

De la mateixa manera, els agricultors han estat formats en la gestió dels productes després de la collita. Segons les conclusions de l'estudi de base realitzat, una bona gestió en aquest àmbit podria contribuir a no perdre fins a un 30% de la producció, un percentatge gens menyspreable tenint en compte les taxes de desnutrició de l'àrea.

Entre les novetats del projecte destaca el lliurament d'un matxet, una aixada i un martell a cada un dels agricultors.

També s'han desenvolupat campanyes comunitàries de neteja en cadascuna de les 12 àrees. Aquestes han inclòs una neteja general de les zones comunes, l'establiment d'abocadors bàsics i la instal·lació de sistemes senzills de neteja de mans per ser replicats per ells mateixos en els seus habitatges. Totes les accions han anat acompanyades de formació específica en higiene i salut.

Els 3.000 agricultors participants obtenen els primers resultats-img1
Els 3.000 agricultors participants obtenen els primers resultats-img2
Els 3.000 agricultors participants obtenen els primers resultats-img3