Les noves disciplines tècniques impartides a Guinea Bissau donen els seus fruits

18-01-2013

Un total de 90 estudiants s'han graduat a l'Escola de Formació Professional de Bissora entre 2010 i 2012, dins del projecte de capacitació en energia solar aigua i electricitat, cofinançat per la Unió Europea i implementat de la mà del soci local ADPP-Guinea Bissau. aigua i electricitat

El projecte, recentment finalitzat, pretenia, facilitar la seva incorporació al mercat de treball i fomentar que els graduats apliquin els coneixements adquirits en pro del desenvolupament de les seves comunitats.

Els cursos, d'un any de durada, s'han desenvolupat al voltant de tres àmbits principals: energia solar, instal·lació i manteniment de bombes d'aigua i electricitat. El 100% dels alumnes han participat en el programa de pràctiques inclòs, dut a terme amb la col·laboració de mig centenar d'empreses de la zona. També s'han efectuat visites a grans empreses per conèixer més sobre aquestes disciplines.

Accés al mercat laboral
El 51% dels graduats compta actualment amb una ocupació relacionada amb la capacitació rebuda, mentre que el 40% segueix buscant treball de forma activa. El 9% restant ha decidit prosseguir amb la seva formació, per tal de tenir millors possibilitats laborals més endavant. 

Un altre aspecte fonamental és que 13 dels alumnes graduats són dones, un fet molt important tenint en compte les dificultats que solen tenir per accedir a la formació i al mercat de treball. 

El projecte ha contemplat igualment l'ampliació de l'escola amb la construcció de tres edificis.
Si bé el cofinançament de la UE ha conclòs, atès que el projecte tenia una durada de quatre anys, la continuïtat d'aquest programa de formació sobre energia està garantida. Tant és així, que al 2013 ja s'han matriculat 29 nous alumnes

Les noves disciplines tècniques impartides a Guinea Bissau donen els seus fruits-img1
Les noves disciplines tècniques impartides a Guinea Bissau donen els seus fruits-img2
Les noves disciplines tècniques impartides a Guinea Bissau donen els seus fruits-img3