112 milions de peces amb una segona vida des del 2010

22-07-2015

La Fundació promou des de la seva creació el 1987 la defensa i la protecció del medi ambient mitjançant la recollida selectiva de roba usada, calçat i tèxtil de la llar, i la seva preparació per a la reutilització per a nous usos o el seu reciclatge.

La tasca de la Fundació ha permès que durant el primer semestre de l'any s'hagin recollit a Espanya 7.870 tones de tèxtil usat. Cada quilo de roba que es reutilitza i no és incinerat evita l'emissió de 3,169 kg de CO2 segons dades de la Comissió Europea. Les 7.870 tones recollides en el primer semestre representen un estalvi de 24.941 tones de CO2 a l'atmosfera.

La nostra activitat contribueix a la reutilització del tèxtil usat, reduint la seva deposició en abocadors, l'allargament de la seva vida útil, la reducció dels impactes adversos sobre el medi ambient i la salut humana i l'estalvi en l'ús de matèries primeres i energia així com a la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle per nova producció de tèxtils.

90.000 tones recollides des de 2010

Entre 2010 i 2014, el tèxtil recollit per Humana supera les 90.000 tones. D'aquesta quantitat, 52.300 tones van ser classificades i dues terceres parts preparades per a la reutilització en les centrals de l'Ametlla del Vallès (Barcelona), Leganés (Madrid) i Valderrubio (Granada). La resta, format pel tèxtil que l'organització no va tenir capacitat de classificar, va ser venut a empreses de reciclatge i reutilització tèxtil.

Del total classificat, Humana va obtenir durant aquest període un nivell d'aprofitament del 93%, el que suposa que el treball de la Fundació durant aquest període ha permès donar una segona vida a un total de 48,6 milions de quilos de tèxtil usat. Tenint en compte que cada quilo de roba representa al voltant de 2,3 peces, estaríem parlant de més de 112 milions de peces.

La prevenció com a prioritat

La jerarquia de gestió que estableix la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, preval la prevenció, impulsant en segon lloc la seva preparació per a la reutilització, i posteriorment el seu reciclatge o aprofitament material, seguit d'altres tipus de valoracions, inclosa l'energètica. Finalment preveu la disposició o eliminació segura, quan la resta d'opcions no ha estat possible.

En el cas d'Humana, de les 12.299 tones de tèxtil classificat en 2014, el 59% correspon a preparació per a la reutilització, el 35% a reciclatge, el 2% a valorització energètica i el 4% restant a disposició final.

Compra de segona mà

El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) assenyala, a més, quatre tipus d'accions per fomentar la prevenció. Entre elles, apareixen aquelles que afavoreixen una compra responsable, és a dir, la que inclou productes duradors i reutilitzables, com per exemple, el tèxtil. Recull, igualment, accions per afavorir la reutilització de productes i la preparació per a la reutilització amb iniciatives a favor de les compres d'articles de segona mà.

Finalment, el Ministeri cita també les iniciatives per evitar que els residus, un cop generats, entrin en els circuits de recollida, fruit del foment de la donació i intercanvi, el segon ús i el compostatge domèstic.

Humana gestiona de manera eficaç les donacions de roba usada i incentiva la reutilització i el consum responsable. És una finalitat compartida per la Directiva Marc de Residus del Parlament Europeu i el mateix MAGRAMA.

Que fem amb la roba

112 milions de peces amb una segona vida des del 2010-img1
112 milions de peces amb una segona vida des del 2010-img2
112 milions de peces amb una segona vida des del 2010-img3