El PROGRAMA DESTOCKA està dirigit a empreses, fabricants, botigues i marques que volen desfer-se dels estocs tèxtils, accedint també a beneficis fiscals.

La Llei 7/2022, del 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per una economia circular, impedeix la destrucció d'excedents no venuts de productes no perdurables, entre els quals es troben la roba i el calçat.

Humana es fa càrrec del seu estoc amb el compromís de recollir-lo a les seves instal·lacions, gestionar-lo de manera sostenible, assegurar-ne la traçabilitat i lliurar-li el corresponent certificat de donació.

L'objectiu del Programa Destocka és obtenir-ne el màxim aprofitament, amb un clar compromís ambiental. Els beneficis d'aquesta gestió es dediquen 100% als nostres fins socials.

 

El procés és el següent:

 • Una empresa, fabricant, botiga o marca vol desfer-se de l’estoc.
 • Contacta amb Humana per a valorar-ne la donació. Necessitem una descripció per a saber de quants articles consta i en quin estat es troben.
 • També necessitem fotos per a comprovar-ne l'estat.

 

Quines donacions encaixen en el Programa Destocka:

 • Roba, calçat i complements nous, procedents d'estocs. Amb sortida comercial en mercats de segona mà, fins i tot amb tares lleus.

 

Quines donacions no hi encaixen:

 • Vestuari laboral, amb excepcions
 • Roba, calçat i complements que hagin estat usats prèviament, excepte mostres de col·lecció.
 • Roba, calçat i complements amb publicitat, amb excepcions.
 • Roba, calçat i complements nous, procedents d'estocs, sense sortida comercial en mercats de segona mà.

 

Després d'una valoració inicial per ambdues parts:

 • Humana recull la donació en les instal·lacions del donant i la classifica a la planta que tenim a l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental).

 

Cinc destinacions possibles per a la donació, consensuat amb el donant:

 • Venda a les botigues Humana de segona mà a Espanya. Sense cost per al donant.
 • Venda a les botigues Humana de segona mà a Portugal i França. Sense cost per al donant.
 • Enviament a les plantes de classificació d'Humana Europa (Bulgària, Lituània, Eslovàquia, Itàlia…) per a una posterior venda. Amb cost per al donant.
 • Venda a l'engròs o al detall en països d'Àfrica on Humana és present. Sense cost per al donant.
 • Distribució en països d'Àfrica on Humana és present. Amb cost per al donant.

 

Beneficis

 • Beneficis fiscals: d’acord a la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, Humana pot lliurar-li un certificat de donació.
  • Pel valor de cost de la mercaderia donada (necessitem factura proforma de la mercaderia).
  • El percentatge de deducció en quota en l'Impost de societats és del 35% (amb el límit del 10% de la base imposable).
  • La deducció augmenta al 40% per a les donacions realitzades a una mateixa entitat pel mateix import o superior durant almenys tres anys.
 • Beneficis socials: Els recursos obtinguts amb la gestió de la donació es dediquen íntegrament als fins socials d'Humana.
 • Beneficis ambientals:
  • La reutilització és l'opció més responsable ambientalment.
  • Per cada kg d’articles recuperats i que no acaben en un abocador, evitem l'emissió de 6,1 kg de CO2.

Més informació sobre el Programa Destocka

 

Treballant junts
Diverses són els avantatges de col·laborar amb Humana:

* Guanyar prestigi entre clients nacionals i internacionals
* Ampliar l'accés a nous mercats i clients
* Augmentar la motivació i l'orgull de pertinença dels empleats
* Donar suport a les comunitats del Sud
* Donar suport a les activitats filantròpiques sense repercussió en el seu pressupost.

Programa de Voluntariat Corporatiu 

Humana aposta pel voluntariat corporatiu i la seva aportació a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i l'Agenda 2030. Des de la Fundació, considerem el voluntariat corporatiu com una mobilització de el capital humà de l'empresa a la recerca de la millora de l'entorn en el qual opera i de la relació amb els seus grups d'interès, exercint d'aquesta manera un paper de lideratge social com a empresa responsable. És, bàsicament, la combinació de el concepte tradicional de voluntariat social amb l'estratègia de relació de l'empresa amb la societat. Per això, convidem a totes les nostres entitats col·laboradores a formar part del nostre programa 3C amb activitats de voluntariat puntuals.

HumanaHumanaHumana