Per una millor gestió dels residus

10-03-2014

'Generation Awake' és una campanya de la Comissió Europea amb la finalitat de promoure l'ús eficient dels recursos. Mostra el que podem fer en la nostra vida quotidiana per reduir els residus i utilitzar d'una manera més sensata dels recursos naturals com l'aigua, l'energia, la fusta i els metalls.

En 2014, aquesta campanya se centra en una millor gestió dels residus , un dels elements clau per assolir els objectius de l'economia ecològica. L'economia ecològica, verda o circular es basa en un sistema que optimitza el flux de béns i serveis per obtenir el millor de la matèria primera i que redueix els residus al mínim necessari.

De mitjana, només el 40% dels residus domèstics a Europa es reutilitza o es recicla, en alguns països, la xifra de les deixalles que van a parar als abocadors s'eleva fins al 80%, segons els responsables de la campanya. Cada europeu produeix una mitjana de 500 quilos de residus domèstics, el que suposa una quantitat immensa de materials malgastats. L'economia verda es basa en convertir els residus en un recurs. Tot es pot reutilitzar, reciclar o, en última instància, transformar en compost o en combustible derivat de residu (CDR); només és qüestió de saber classificar els residus i gestionar-los correctament.

Reciclatge tèxtil

La campanya inclou un apartat específic dedicat a la roba usada: d'una banda, incideix en la importància de tenir en compte els recursos naturals que es necessiten per produir les peces, promovent un consum responsable, de l'altra, convida a comprar roba de segona mà, intercanviar peces i donar aquell tèxtil que ja no es necessiti.

Per tant, el reciclatge tèxtil i l'òptima gestió del residu tèxtil són, fonamentals. El reciclatge tèxtil contribueix a la protecció del medi ambient en reduir en part el volum de residus generats, donant una segona vida a una roba que d'una altra manera aniria a parar a l'abocador. Amb la reutilització de la roba i el calçat s'aconsegueix, igualment, disminuir el consum de recursos naturals com l'aigua o combustibles fòssils, així com de fertilitzants i pesticides que s'utilitzen en la producció de matèries primeres per a la indústria tèxtil. A més, reutilitzant o reciclant el tèxtil es redueix les emissions de CO2.

En el cas concret d'Humana, el reciclatge tèxtil actua a més com a eina per generar fons per als programes de cooperació al Sud i d'ajuda social a Catalunya.

Per una millor gestió dels residus-img1
Per una millor gestió dels residus-img2
Per una millor gestió dels residus-img3