Mai és tard per aprendre

08-09-2016

Aprendre a llegir i escriure i iniciar-se en l’aritmètica és fo namental per al desenvolupament de les persones i, per extensió, de les comunitats on viuen. 

Per a un petit agricultor, significa ser capaç de planificar i realitzar un seguiment efectiu de la producción agrícola. També pot marcar la diferència entre tenir o no l’habilitat de crear un pressupost familiar i, gràcies a això, d’estalviar. O d’adquirir els coneixements necessaris per a moure’s millor als mercats locals i pagar menys pels mateixos productes.

Per aquesta raó, els projectes de desenvolupament agrícola i rural d’Humana inclouen classes per a adults en zones amb baixes taxes d’alfabetització. A Gemena (República Democràtica del Congo), dins del programa Farmers Club cofinançat per l’Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el personal del projecte ha facilitat que entre el 2011 i el 2014 s’hi hagi impartit classe a 203 persones (163 eren dones).

A Oio (Guinea Bissau), un projecte d’energia solar cofinançat per la Unió Europea ha permès a les escoles locals començar a impartir classes nocturnes per a adults.

8 de setembre. Dia Internacional de l'Alfabetització

Humana Day. Quality Education for Development

 

Mai és tard per aprendre-img1
Mai és tard per aprendre-img2