Millorant la gestió dels desastres naturals

19-09-2013

 El terratrèmol d'Haití el 2010 o el tsunami del Japó en 2011 són alguns dels desastres naturals que han sacsejat el món en els últims anys . Erupcions volcàniques , inundacions , huracans ... La naturalesa és de vegades cruel i imprevisible . Segons els experts , l'única manera de millorar la seguretat humana passa per una gestió de riscos molt més sòlida .

De tot això s'ha parlat durant tres dies en el fòrum ' Enfortiment de la Resiliència davant dels Desastres a Amèrica Llatina' , organitzat a Santiago de Xile per l'Institut de les Nacions Unides per a la Formació i Investigació ( UNITAR) i el Banc de Desenvolupament d'Amèrica Llatina .

Amb l'objectiu de desenvolupar una plataforma internacional per intercanviar coneixements i bones pràctiques sobre reducció de risc de desastres i resiliència davant d'aquests , els experts han identificat els reptes per a la seva prevenció i han analitzat les bones pràctiques per reduir la vulnerabilitat de les regions més amenaçades .

Experiències del Japó i Xile

Les experiències del Japó i Xile , dos països víctimes d'un creixent impacte dels desastres naturals en els últims anys , han estat molt rellevants per fomentar l'intercanvi d'experiències i lliçons apreses .

" Les millors pràctiques han estat aquelles que s'han centrat no només en obres d'infraestructura , sinó en processos de desenvolupament sostenible amb una alta participació de la comunitat", explica Ángela Blanco, delegada d'Humana Espanya a l'Equador i participant en el fòrum .

El treball d'Humana a l'Equador se centra principalment en programes de desenvolupament comunitaris que fan especial èmfasi en l'adaptació al canvi climàtic . " El taller ens ha ajudat a conèixer les tendències actuals per a la construcció de resiliència enfront de desastres a Amèrica Llatina , molt centrada sobretot en les ciutats i en l'adequació al canvi climàtic i el desenvolupament sostenible a les zones rurals ", afegeix Blanco.

Segons l'oficina de l'ONU per a la Reducció del Risc de Desastres ( UNISDR) , la població d'Amèrica Llatina i el Carib s'ha duplicat en els últims 30 anys , però la que viu a les zones costaneres vulnerables davant amenaces naturals gairebé s'ha triplicat . Amèrica Llatina és, a més , la regió més urbanitzada del món : gairebé el 80% de la seva població habita en ciutats.

"Hi ha una creixent concentració dels esforços per treballar a les ciutats . El ràpid creixement urbà d'Amèrica Llatina en els darrers anys ha provocat la proliferació de construccions altament vulnerables a les ciutats , el que posa a la població en situació de risc . Però tampoc podem deixar de banda les zones rurals , sobretot pensant en l'adaptació al canvi climàtic i en la seva relació amb les ciutats en termes de seguretat alimentària , conservació i biodiversitat , un pont que encara falta per dissenyar i construir " , conclou Blanco.

Millorant la gestió dels desastres naturals-img1
Millorant la gestió dels desastres naturals-img2