Els residus, al contenidor adequat, també a les escoles infantils de Yunnan-China

12-01-2023

Els contenidors per a la recollida selectiva de residus són habituals als carrers de les ciutats i municipis de la província de Yunnan, a la Xina. Ara, bé, no ho són tant als centres educatius, tot i que són grans generadors de material rebutjat, atès que les comunitats escolars estan formades per desenes de milers de persones, entre estudiants, professorat, personal de suport, etc. A més a més, els centres escolars no solen comptar un programa de gestió de residus.

Per això l'equip del Projecte Pilot d'Escoles Baixes a Carboni EU-Humana Yunnan ha posat en marxa un programa pilot que consisteix en la col·locació de contenidors per a les diferents fraccions -paper, vidre, envasos...- a les escoles bressol de Kunming . La Fundación Pueblo para Pueblo desenvolupa aquest projecte a la Xina des del 2020, amb el finançament de la Unió Europea i la col·laboració d'un grup d'organitzacions locals destacat.

Establiment de bons hàbits entre els més petits

La millor etapa per desenvolupar bons hàbits és entre els 3 i els 6 anys. Per això, l'equip de projecte està treballant amb les escoles perquè, alhora, incideixin en els nens i nenes sobre la importància de reutilitzar i reciclar. A més, els contenidors estan ubicats en llocs ben visibles també per als pares i les mares. Amb això es pretén generar una consciència comuna sobre la necessitat de donar una segona vida als objectes i reduir l'empremta de carboni per contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.

De seguida els nens i nenes han començat a col·locar el paper usat, els brics de llet i altres deixalles al contenidor apropiat. A més, amb l'ajuda dels pares i mares estan portant a l'escola objectes en desús per evitar que es converteixin en un residu. Aquest esperit col·laboratiu permet generar campus educatius verds, més conscienciats amb l'escalfament global i sobre com podem individualment i com a part de la comunitat contribuir a reduir les emissions.

És, alhora, tota una crida a l'acció que parteix des de les escoles bressol i des de la comunitat escolar més jove. Endavant amb la segona vida dels objectes i amb el reciclatge.

Més notícies

Els residus, al contenidor adequat, també a les escoles infantils de Yunnan-China-img1
Els residus, al contenidor adequat, també a les escoles infantils de Yunnan-China-img2
Els residus, al contenidor adequat, també a les escoles infantils de Yunnan-China-img3