Les botigues de moda sostenible, protagonistes de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus

12-11-2022

“Canvia la teva manera de fer servir i comprar roba” és el lema escollit per Humana per participar a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. És una acció que es desenvoluparà principalment a les botigues de moda sostenible de l'entitat, i que consisteix a sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de la sostenibilitat i una gestió segura i transparent de les peces i el calçat que ja no utilitzem.

L'objectiu de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que rep el suport del programa LIFE+ de la Comissió Europea i se celebra del 19 al 27 de novembre, és organitzar accions de sensibilització sobre la prevenció de residus durant una mateixa setmana i tot Europa.

L'edició del 2022 se centra en el tèxtil per destacar el fort impacte que té al nostre planeta, però, sobretot, per inspirar accions que aportin més circularitat a aquest sector. Aquesta 14a edició de la Setmana té com a lema genèric: “Textils circulars i sostenibles. Els residus estan passats de moda!”.

Un sector rellevant per a l'economia europea

Des de l'organització de la Setmana, recorden que el tèxtil és un sector rellevant per a l'economia de la UE, en termes de facturació, ocupació i treballadors. El 2019, els europeus vam gastar una mitjana de 600 euros en roba, 150 en calçat i 70 en tèxtils per a la llar (aquesta xifra va disminuir el 2020 a causa de la pandèmia de Covid19 i les restriccions imposades).

A Espanya, cada ciutadà es desfà entre 20 i 30 kg de tèxtil anualment. Segons els informes més recents, es genera anualment més d'un milió de tones de residus tèxtils, però només se'n recullen 110.000 tones per promoure'n la reutilització o el reciclatge. La resta s'acaba en contenidors que no són de roba.

Davant aquest escenari, les accions que s'impulsen a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus volen conscienciar sobre “l'enorme paper que exerceix el sector tèxtil en els canvis climàtics i sobre com cadascú de nosaltres pot contribuir a reduir els residus produïts per aquest sector”.

“No només els ciutadans, com a consumidors, hi poden incidir, per exemple, canviant la seva manera d'usar i comprar la roba. Les autoritats públiques, empreses privades i ONG poden ser protagonistes en la transició cap a una indústria tèxtil més circular, promovent, recolzant i orientant noves solucions de producció, ús, eliminació i reutilització del tèxtil”, afirmen des de l'organització de l'esdeveniment.

La campanya d'Humana: “Canvia la teva manera de fer servir i comprar roba”

Humana impulsa un conjunt d'activitats per conscienciar sobre la seguretat i la transparència de la gestió que duu a terme a l'àmbit del tèxtil usat. La campanya “Canvia la teva forma de fer servir i comprar roba” pretén augmentar el nombre de clients que adquireixen hàbits sostenibles en relació amb la roba usada. Aquells que vulguin desfer-se'n, poden fer-ho en òptimes condicions de seguretat i amb la confiança que les seves peces de roba seguiran un procés de gestió transparent. Alhora, veiem com s'incrementa el nombre de clients que aposten per la moda sostenible a les botigues de roba de segona mà.

Amb l'etiqueta #YoDonoEnHumana, l'entitat anima a incrementar les donacions de roba als seus establiments, on compta amb un contenidor a l'interior.

Estratègia de la UE per als tèxtils

Des de la Comissió Europea es treballa amb una Estratègia global de la UE per als tèxtils, amb mesures per potenciar el percentatge de recollida selectiva, de reutilització i de reciclatge dels tèxtils. A Espanya, el nivell de recollida selectiva dels residus tèxtils amb prou feines arriba al 12%. Una xifra alarmantment baixa, sobretot tenint en compte que la reutilització i el reciclatge del tèxtil contribueixen a l'estalvi de recursos, la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic. Redueixen els residus als dipòsits controlats ia les plantes incineradores i, per tant, l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle.

I és que la indústria tèxtil i de la confecció és un dels sectors més contaminants juntament amb l'habitatge, el transport i l'alimentació. Això és degut al fort impacte que té en l'ús de la terra, la contaminació de l'aigua i fins i tot les emissions d'efecte hivernacle. Aquest sector té un alt impacte ambiental i social en totes les fases: des de la producció, passant per la distribució, l'ús i el post-ús (recollida, classificació, reciclatge i gestió final dels residus, que la majoria de vegades està relacionada amb la incineració i els abocadors).

El sector tèxtil i de la confecció és la quarta categoria de més pressió quant a l'ús de primeres matèries i aigua. Per exemple, produir uns pantalons texans requereix 7.000 litres d'aigua i una samarreta necessita 2.700 litres, cosa que equival al consum d'aigua potable d'una persona en 2,5 anys.

 

Emissions de CO2 a l'hora de produir tèxtils

El procés de producció genera de 15 a 35 tones de CO2 equivalent per tona de tèxtil produït. La cadena de valor ascendent de la roba, el calçat i els tèxtils per a la llar que es consumeixen a la UE és la cinquena categoria amb més pressió d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

Els impactes ambientals a la fase de producció també estan relacionats amb el cultiu i la producció de fibres naturals (cotó, cànem i lli) quant a l'ús de la terra i l'aigua, els fertilitzants i els pesticides; però també amb la producció de fibres sintètiques (polièster i elastà) en relació amb l'ús d'energia i matèries primeres químiques.

A més d'aquest efecte mediambiental, la producció està vinculada a repercussions socials en termes de salaris, condicions de treball i entorn laboral a les fàbriques tèxtils.

L'ús i el manteniment fa referència quan el tèxtil es compra i arriba als consumidors (sense tenir en compte tota la fase de transport) requereix l'ús d'energia i aigua, però també de detergents. A través de la rentada, s'emeten productes químics i microfibres a les aigües residuals. Quan es renten, els tèxtils són responsables del 35% dels microplàstics primaris a l'oceà, cosa que equival a 50.000 milions d'ampolles de plàstic.

Pel que fa al postconsum, segons un estudi de la Federació Humana People to People, per cada kg de roba recuperat i no conduït a un centre de tractament de residus per a la seva incineració o disposició final, s'evita l'emissió de 6,1 kg de CO2. Humana va recuperar l'any passat 18.313 tones a Espanya, i va evitar l'emissió de 111.700 tones de CO2.

Les botigues de moda sostenible, protagonistes de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus-img1
Les botigues de moda sostenible, protagonistes de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus-img2
Les botigues de moda sostenible, protagonistes de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus-img3