Humana s'uneix al Pacte per una Economia Circular

02-10-2017

Un total de 55 administracions autonòmiques i locals, associacions empresarials, de fabricants, distribuïdors i gestors de residus, de consumidors i usuaris, col·lectius de l'àmbit de la investigació i de les organitzacions sindicals i ambientals s'han adherit al "Pacte per a una Economia Circular" en el qual, amb l'empara del Govern, es comprometen en l'elaboració de l'anomenada Estratègia Espanyola d'Economia Circular (EEEC).

Inclou un conjunt d'actuacions per tal d'avançar en la transició cap a una economia circular. Una de les entitats adherides al Pacte és Humana Fundación Pueblo para Pueblo.

Implantar un model econòmic circular no només és un mandat de la Comissió Europea, sinó un element clau per afavorir el canvi des de l'economia lineal en què estem immersos. Així s'expressen des del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) i el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat, que dilluns 18 de setembre van impulsar una jornada per elaborar la futura EEEC Des Humana aplaudim aquesta iniciativa, conscients que substituir el model tradicional d'economia lineal (extreure-produir-consumir-llençar) per un circular és imprescindible per a la sostenibilitat del planeta.

El Govern aprovarà aquesta Estratègia després de demanar les aportacions d'agents econòmics i socials, i després de sotmetre el projecte a consulta pública perquè qualsevol pugui fer suggeriments. Des del Govern defensen la "importància d'incorporar l'economia circular com a element clau per afavorir el canvi cap a un model de desenvolupament sostenible, que permeti maximitzar els recursos disponibles, tant materials com energètics, perquè aquests romanguin el major temps en el cicle productiu, reduir la generació de residus i aprofitar al màxim els que no s'hagin pogut evitar ".

La ministra d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, Isabel García Tejerina va assegurar durant l'acte de presentació del Pacte que aquest canvi en el model productiu ha de comptar amb la implicació de les administracions públiques, els sectors productius, la societat civil i els ciutadans . "Aquest desafiament ens crida a tots, ningú pot quedar al marge", ha insistit.

Reutilització de tèxtil i economia circular

El pacte compromet a impulsar la transició cap a una economia circular mitjançant un decàleg d'accions, entre les quals hi ha la de "afavorir l'aplicació efectiva del principi de jerarquia dels residus, promovent la prevenció de la seva generació, fomentant la reutilització, enfortint el reciclatge i afavorint la seva traçabilitat ". Una acció que encaixa perfectament en la tasca d'Humana.

La preparació per a la reutilització, el reciclatge de fibres tèxtils i la valorització energètica de la roba que no es pot aprofitar són les principals característiques que fan possible aplicar un model d'economia circular a la gestió del tèxtil usat. La Fundació concentra els seus esforços en la reutilització perquè no hi ha peça més sostenible que la ja fabricada. I ho porta fent des de 1987, és a dir, des de fa 30 anys, la qual cosa situa a la gestió de la roba usada a l'avantguarda en economia circular.

Humana aconsegueix valoritzar més d'un 90% del tèxtil que classifica i això ens fa ser pura economia circular. 9 de cada 10 peces usades són susceptibles de tenir una segona vida través de la reutilització o el reciclatge. Per tant, aplicant una apropiada gestió en l'última part del cicle de vida del tèxtil és possible reintroduir-lo en aquest cicle, ja sigui com a peces de segona mà o com altres productes.

Humana s'uneix al Pacte per una Economia Circular-img1
Humana s'uneix al Pacte per una Economia Circular-img2