Humana, en la Conferència Mundial de VIH/SIDA

18-07-2016

Humana People to People (HPP) participarà activament en la Conferència mundial de tuberculosi TB 2016 que se celebra els dies 16 i 17 de juliol a Durban, Sud-àfrica. La cita adquireix aquest any encara més rellevància perquè es desenvolupa de forma prèvia a la International AIDS Conference 2016, prevista del 18 al 22 de juliol, també a Durban.

L'organització consecutiva de les dues conferències no és casual: respon a la estreta relació existent entre ambdues malalties. La tuberculosi representa un terç de les morts de malalts amb VIH / SIDA, el que dóna una idea nítida d'aquesta vinculació. En el cas d'Àfrica, el 74% de les persones infectades amb VIH pateix tuberculosi.

La tasca conjunta d'Humana People to People i TB Alert
Diumenge 17, a les 14:45, Olga Guerrero, European Partnerships Coordinator de HPP, participa com a ponent al costat de Sameer Sah, de TB Alert, a l'apartat 'Community Engagement and Innovations'.

Els dos ponents donaran a conèixer els projectes de lluita contra la tuberculosi i el VIH / SIDA que les dues entitats estan duent a terme a Malawi (en Mulanje i en Thyolo) i Zimbawe (en Manicaland), així com els resultats assolits fins a la data. El 56% de les persones amb tuberculosi és portadora del VIH. En el cas de Zimbabwe, aquest percentatge s'eleva fins al 69%. Xifres que posen de manifest la importància dels programes de lluita coordinada contra les dues malalties.

El treball d'Humana People to People i TB Alert al costat de les comunitats locals permet obtenir resultats en tres grans àrees: comportament de la població enfront de les malalties, enfortiment dels sistemes de salut i suport al tractament. Així mateix, en l'àmbit de la innovació, es treballa igualment en tres apartats:


• Suport al pacient durant el tractament en el si de la família mitjançant un sistema anomenat TRIO (pacient + dos familiars)
• Contacte individual amb possibles pacients a nivell comunitari
• Millora de la nutrició dels pacients


Humana People to People i TB Alert són unes de les poques organitzacions dedicades a les cooperació al desenvolupament que implementen programes conjunts de tuberculosi i VIH, de manera que projectes com aquests tenen un important valor.

Resultats en Mulanje
Els millors resultats s'han aconseguit en Mulanje, ja que aquí es va iniciar el primer dels projectes, fa més de dos anys. Per exemple, s'han seleccionat 34.298 persones, portant a terme un total de 7.754 anàlisis de saliva, a manera de prova diagnòstica. Això ha permès la detecció de 1.193 casos de tuberculosi. S'ha aconseguit, a més, un increment de la taxa de curació de la malaltia, passant del 78 al 82%.

El treball conjunt entre HPP i TB Alert va començar a través de DAPP-Malawi, el 2013, en tant que a partir de 2015 es va veure enfortit amb la tasca desplegada a través de DAPP-Zimbabwe.

Oportunitat de compartir experiències
Segons l'opinió d'Olga Guerrero, "participar com a ponents i ser part del programa oficial de la Conferència TB2016 suposa per Humana People to People i per a la Fundació una excel·lent oportunitat per compartir i visibilitzar l'experiència i els resultats dels projectes de lluita contra la tuberculosi i el VIH / SIDA que s'estan implementant de la mà de TB Alert ".


Pots consultar el programa complet de la Conferència TB2016 en tb2016.org i de la International AIDS Conference 2016 a programme.aids2016.org

Humana, en la Conferència Mundial de VIH/SIDA-img1
Humana, en la Conferència Mundial de VIH/SIDA-img2
Humana, en la Conferència Mundial de VIH/SIDA-img3