Humana, en el Dia Internacional de l'Eradicació de la Pobresa

17-10-2012

En l'actualitat al voltant de 1.400 milions de persones pateixen pobresa extrema i gairebé 1.000 milions pateixen fam i no tenen accés a l'aigua potable. D'aquí la importància de seguir pal · liant aquesta situació i impulsar el progrés de les comunitats més desfavorides.

Avui se celebra el Dia Internacional de l'Eradicació de la Pobresa, amb la finalitat de promoure una major consciència sobre les necessitats per eradicar la pobresa. Aquest any el lema és 'Posar fi a la violència de la pobresa extrema: promoció de l'apoderament i consolidació de la pau'. Humana treballa dia a dia darrere de l'eradicació de la pobresa, impulsant programes de cooperació sostenibles, la qual cosa facilita que els progressos en les comunitats on es desenvolupen perdurin en el temps.

Programa 'Ajuda a la Infància' a Belize
Un exemple en aquest sentit són els programes de desenvolupament comunitari 'Ajuda a la Infància' a Toledo i Belize Nord, a Belize, que Humana dóna suport amb roba usada. En l'actualitat són més de 3.500 famílies involucrades en les activitats relacionades amb les 10 línies d'acció habituals d'aquest tipus de projectes: educació, centres de preescolar, nens i nenes com a part activa de la societat, orfes i nens vulnerables, salut i higiene, producció d'aliments, enfortiment dels ingressos de les famílies, articulació de la comunitat, medi ambient i energia, i iniciatives d'àmbit local.

Ramaderia i agricultura orgànica
En el cas de Belize Nord, durant els primers sis mesos d'aquest any destaquen els avenços duts a terme al voltant de activitats generadores d'ingressos per a la comunitat, com el cultiu de vegetals i la cria de cabres, porcs i pollastres, que faciliten el acte proveïment i la venda en el mercat dels excedents.

A Toledo, aquest any s'ha posat en marxa un pla de cultiu orgànic de cacau, en col · laboració amb l'Associació de Cacau de la zona. 50 famílies participen en aquesta acció. De moment han rebut 200 plantes de cacau i la capacitació apropiada per al seu cultiu. En tres o quatre anys aquestes famílies seran capaços d'obtenir les seves pròpies collites, impulsant la generació d'ingressos. El projecte, a més, s'ha integrat en el Consell Nacional Orgànic de Belize (BNOC) i en l'Associació de Desenvolupament Agrícola de Toledo (DA) amb la finalitat de potenciar la producció de productes orgànics.

Destaca igualment la formació de 24 grups de dones que treballen a favor de la capacitació i empoderament dels seus components amb la finalitat de contribuir al progrés de les seves respectives comunitats.

Humana, en el Dia Internacional de l'Eradicació de la Pobresa-img1
Humana, en el Dia Internacional de l'Eradicació de la Pobresa-img2
Humana, en el Dia Internacional de l'Eradicació de la Pobresa-img3