Humana Day: El futur del Planeta està a les nostres mans

20-09-2014

Hem arribat a un punt en què no podem ignorar els canvis en les temperatures i l'augment del nivell dels oceans, posats de manifest en patrons climàtics cada vegada més extrems. Tot i que els responsables polítics de tot el món han trigat a prendre mesures concretes contra el canvi climàtic global, la consciència entorn de la gravetat d'aquest assumpte és més gran que mai.

Si bé l'any que ve marca la data límit per assolir els Objectius de Desenvolupament del Mil · lenni (ODM), hi ha un acord comú al voltant de la necessitat que l'estratègia de desenvolupament a partir d'aquesta data ha de ser similar de cara als propers 15 anys. Però perquè l'Agenda post 2015 sigui eficaç a llarg termini, les accions futures han d'invertir en pràctiques més eficaces de desenvolupament sostenible. Gràcies a l'equiparació de les energies renovables a les procedents de combustibles fòssils, les nacions en desenvolupament tenen l'oportunitat de promoure el seu creixement sostenible evitant els efectes nocius que sobre el medi ambient provoca l'ús, per exemple, del carbó i el petroli.

Humana creu que les persones, treballant de manera conjunta, podem crear les forces necessàries per limitar els efectes a llarg termini del canvi climàtic i adaptar-nos a les conseqüències que ha provocat fins al moment. Creiem en l'esforç coordinat per aconseguir que la població entengui què és el canvi climàtic, l'accepti com un problema real, i pugui treballar de manera conjunta per superar els seus efectes negatius. És evident que al llarg de la història la força més poderosa per al canvi sempre ha partit d'un grup de persones que decideixen actuar unides, amb determinació i tenacitat. Junts, podem aconseguir el canvi.

En 2014, 'Our Climate, Our Challenge' és de nou el lema del Humana People to People Day. L'objectiu és oferir als ciutadans l'oportunitat d'aprendre més sobre el canvi climàtic, sobre la feina que Humana està fent per lluitar contra els seus efectes, i com entre tots podem prevenir algunes de les tràgiques conseqüències que el fenomen està causant, si no actuem ara.

EL NOSTRE CLIMA
Tot i que la contribució de l'activitat de l'home als nivells de carboni és relativament petita en comparació amb les quantitats de CO2 que la Terra emet cada any, hi ha una diferència important entre els contribuents naturals i artificials. Mentre que la Terra té la capacitat de reabsorbir el CO2 que allibera, les emissions provocades per l'home no tenen contrapès natural. Al voltant de 30 gigatones de CO2 s'alliberen a l'atmosfera cada any. D'aquesta quantitat, la Terra només és capaç de reabsorbir al voltant del 40%. Ja que el diòxid de carboni actua com un aïllant natural i pot romandre en l'atmosfera fins a 80 anys, el nostre Planeta s'està fent gradualment més calent. I com més calenta es torna, més gran és el risc que els canvis en el clima siguin més severs i acusats.

El Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) es compon de centenars de científics, economistes i experts en medi ambient. Aquest any, el Grup ha publicat un informe detallat sobre el canvi climàtic amb l'objectiu de sensibilitzar la ciutadania sobre la situació mundial i promoure el diàleg entre els polítics i els grans grups de decisió. L'informe posa en relleu la manca de mesures concretes i l'escassetat, durant les últimes tres dècades, de voluntat política suficient per fer front a les conseqüències d'aquest fenomen.

Aquesta falta de voluntat ha posat al nostre Planeta en una situació compromesa; el temps per actuar davant d'aquest fenomen s'està esgotant. Tot i això, els avanços tecnològics produïts durant els últims anys permeten que els projectes més ambiciosos per afrontar el canvi climàtic siguin ara econòmicament viables; al mateix temps, els ciutadans estan ara molt més disposats a prendre mesures per reduir la seva petjada de carboni.

Les normes d'eficiència de fàbriques i indústries no només contribueixen a reduir les emissions de CO2, sinó que a més milloren la qualitat de vida de les persones i són més rendibles a llarg termini. Amb això en ment, l'IPCC té l'esperança que els polítics actuïn amb més decisió promovent iniciatives que mitiguin els efectes negatius del canvi climàtic en els propers anys.

TU POTS PASSAR A L'ACCIÓ

Independentment de l'opinió que es pugui tenir sobre les qüestions relacionades amb el canvi climàtic, viure d'una manera més respectuosa amb el medi ambient no només permet estalviar diners, sinó també millorar la teva salut.

No cal adquirir un vehicle híbrid o elèctric. Només cal, per exemple, emprar bombetes de baix consum, dipositar la roba usada en un contenidor d'Humana, utilitzar el transport públic, compartir cotxe per anar a treballar o desplaçar-se en bicicleta el que, a més, ajuda a millorar la condició física i, fins i tot, el benestar emocional. D'altra banda, són molts els grups d'acció a nivell local involucrats en la promoció de l'eficiència energètica, l'ús d'energia neta o el canvi climàtic.

Humana Day 2014: 'Our Climate, Our Challenge': l'objectiu és promoure l'acció de la comunitat enfront dels desafiaments del canvi climàtic i donar conèixer el nostre treball en aquest àmbit.

-

Humana Day: El futur del Planeta està a les nostres mans-img1
Humana Day: El futur del Planeta està a les nostres mans-img2
Humana Day: El futur del Planeta està a les nostres mans-img3