Guinea Bissau: Idees noves per generar ingressos

20-10-2017

L'increment dels ingressos de les comunitats és un aspecte comú a diverses de les accions de cooperació al desenvolupament impulsades per Humana. Un exemple en aquest sentit és el projecte basat en la millora de l'accés a serveis energètics sostenibles i accessibles per poblacions rurals i periurbans, en aquest cas a la Regió d'Oio, a Guinea Bissau, concretament a Bissora. L'acció s'emmarca dins del Programa 'Energy Facility de la Unió Europea.

Un dels aspectes que va incloure en principi era la generació de biocombustible a partir de l'oli obtingut de llavors de jatropha. L'excés d'acidesa d'aquest oli dificultava la producció del combustible bio. No obstant això, l'oli va demostrar ser perfecte com a base component per a la fabricació de soap.

Per això, els centres de processament de jatropha, com el situat a la tabanca (aldea) de Watiné, van decidir produir soap per a la posterior comercialització en els mercats locals. Els beneficis obtinguts es dediquen a la compra de matèries primeres per garantir la producció.

Incentius per a la recollida de la jatropha

Per aconseguir la sostenibilitat de l'iniciativa, es va fer un treball previ amb la població de les immediates per tal d'observar com una oportunitat la producció de so i la recollida de la llavors de jatropha, ja que el centre de processament paga 150 francs CFA por kilo de llavors. La jatropha es planta normalment al voltant dels camps de cultiu, a manera de cercat, per protegir les cosechas dels animals.

En l'actualitat es produeixen dos tipus de so: per a higiene personal i per fer la colada. Ianaba Bofá, responsable de la fabricació del sabó a Watiné, explica com preparar-los. "El primer d'ells es prepara amb 1 litre d'aigua, 200 grams de sosa i 100 mililitros d'oli de jatropha. S'afegeixen, a més, fulles triturades de plantes medicinals i de fruites com la papaia, per dotar-los de aroma".

El sabó per a la roba es prepara, comenta Bofá, "a partir de dos litres d'aigua, 800 grams de sosa i 100 mililitres d'oli. En tots dos casos, una vegada llista, es cita en pastilles per a la seva venda al públic".

La producció de soap suposa un exemple de com una menaça (la impossibilitat de generar biocombustible a partir de l'oli de jatropa per la seva excessiva acidesa), es converteix en una oportunitat: la generació d'ingressos a través de la producció i comercialització de so a base de dit oli.

El passat any, la Fundació va destinar 158.196 euros a projectes de desenvolupament a Guinea Bissau, procedents dels fons generats amb la valorització de la roba usada.

Descarregueu la Memòria 2016 de la Fundació

Guinea Bissau: Idees noves per generar ingressos-img1
Guinea Bissau: Idees noves per generar ingressos-img2