Al Dia Mundial del Reciclatge, el més important és la reutilització

16-05-2023

Sis de cada 10 peces que passen per les plantes de preparació per a la reutilització (PxR) d'Humana Fundació Poble per a Poble tenen una nova vida a través de la reutilització, una proporció que augmenta al 90% en afegir processos de reciclatge.

Amb 36 anys de trajectòria, l'entitat sense fi de lucre insisteix en la separació correcta del residu tèxtil en origen i en la prevenció i la reutilització com a factors claus en la lluita contra el canvi climàtic. Així ho posa de manifest el Dia Mundial del Reciclatge: promogut cada 17 de maig per la UNESCO, és una jornada per conscienciar la població sobre la importància de generar menys residus per reduir la petjada de carboni.

La Confederació Europea d'Indústries de Reciclatge (EuRIC) va publicar el gener passat un informe sobre l'avaluació del cicle de vida dels tèxtils usats, a nivell europeu. La conclusió és que la reutilització és millor per al medi ambient que la producció de peces noves i, en la majoria dels casos, també millor que el reciclatge.

Fidels a la Jerarquia de Residus de la UE

"Com a especialistes en preparació per a la reutilització, el nostre objectiu és obtenir el màxim aprofitament del residu tèxtil, sent fidels a la Jerarquia de Residus de la UE, que situa la prevenció i la reutilització davant del reciclatge i l'eliminació", assegura Rafael Mas , director de Projectes i Relacions Externes d'Humana.

L'entitat va recuperar 17.845 tones de tèxtil usat a Espanya el 2022, equival a 72 milions de peces. Té dues plantes de PxR (a Leganés -Madrid- i l'Ametlla del Vallès, a Barcelona), on ha incrementat el percentatge de tèxtil processat destinat a reutilització respecte a anys anteriors, gràcies a la implantació de criteris cada cop més específics a el procés de classificació.

Destinació del tèxtil preparat per a la reutilització

La destinació de les peces que classificada és la següent:

  • El 59% es destina a reutilització: el 19% a les botigues Humana i el 40% s'exporta, principalment a l'Àfrica, perquè persones amb menys recursos accedeixin a la vestimenta i així generem recursos per a cooperació al desenvolupament.
  • El 31% són subproductes l'estat dels quals no permet la reutilització; per això, es destinen a processos de downcycling.
  • El 8% són dos tipus de residus: els destinats a valorització energètica i els que acaben a
  • abocador perquè no es poden valoritzar.
  • El 2% són impropis.

La gestió de tèxtil usat viu un moment transcendent: l'Estratègia per a Tèxtils Circulars i Sostenibles de la UE i la Llei 7/2022, del 8 d'abril, de Residus i Sòls Contaminats per a una Economia Circular, units a la Jerarquia europea de Residus, marquen el full de ruta d'una nova era a la indústria de la moda i els tèxtils.

Quanta roba es recupera a Espanya

Humana va recuperar 17.845 tones de tèxtil usat a Espanya el 2022: equival a 72 milions de peces amb una gestió que ha permès allargar la seva vida útil. Això implica un doble benefici: el primer és ambiental, perquè redueix la generació de residus i evita que acabin en un abocador.

A més, per cada kg de roba recuperada i no conduïda a un centre de tractament de residus per a la seva incineració o disposició final s'evita l'emissió de 6,1 kg de CO2, segons un estudi de la Federació Humana People to People. En aquest sentit, la recuperació del residu tèxtil per part d'Humana va evitar l'any passat l'emissió de 108.855 tones de CO2.

El segon benefici és social: consisteix en la creació de llocs de treball verds. Amb una plantilla de 650 persones, l?entitat genera un lloc de treball per cada 30.000 kg de tèxtil recuperat. D'altra banda, els recursos obtinguts es destinen a projectes socials: després de més de tres dècades d'activitat, 2,4 milions de persones s'han beneficiat dels projectes de desenvolupament als països del sud de la mà de contraparts o socis locals.

Més notícies

Al Dia Mundial del Reciclatge, el més important és la reutilització-img1
Al Dia Mundial del Reciclatge, el més important és la reutilització-img2
Al Dia Mundial del Reciclatge, el més important és la reutilització-img3