El tèxtil, avantguarda de l'Economia circular

02-03-2017

Abandonar el model tradicional d'economia lineal (extreure-produir-consumir-llençar) és imprescindible per a la sostenibilitat del Planeta; és, a més, la clau del Paquet d'Economia Circular de la Comissió Europea, promulgat el 2 de desembre del 2015.

Malgrat els esforços duts a terme al voltant del reciclatge, el creixement demogràfic i econòmic accentua l'escassetat de matèries primeres i recursos, generant un model insostenible de totes totes. Per això la Comissió Europea va adoptar aquest paquet per tal d'estimular la transició cap a un model circular. El seu objectiu final és establir un sistema productiu i de consum eficient en l'ús dels recursos; aquests són utilitzats cop i un altre, donant lloc a un cicle sense fi.

La preparació per a la reutilització, el reciclatge de fibres tèxtils i la valorització energètica de la roba que no es pot aprofitar són les principals característiques que fan possible aplicar un model d'economia circular a la gestió del tèxtil usat. Humana concentra els seus esforços en la reutilització perquè no hi ha peça més sostenible que la ja fabricada. I ho porta fent des de 1987, és a dir, des de fa 30 anys, el que situa a la gestió de la roba usada a l'avantguarda en economia circular.

Informe de la Fundació COTEC

Cada any es generen a Espanya més de 300.000 tones de residu tèxtil, segons l'informe 'Situació i evolució de l'economia circular' que la Fundació COTEC acaba de publicar. Aquesta quantitat representa al voltant del 4% dels residus domèstics i suposa que cada espanyol genera 8 kg per habitant i any. No obstant això, segons les últimes caracteritzacions del MAPAMA, el 5% dels residus domèstics són tèxtils, fet que suposa anualment 1.067.400 tones. Aquesta quantitat mostra que cada ciutadà espanyol generaria 23 kg de tèxtil / any, molt lluny dels 8 kg que indica COTEC.

A partir d'aquí, el PEMAR estableix com a objectiu 2020 incrementar la preparació per a la reutilització i el reciclatge net de tèxtils en 490.000 tones. Queda molt per fer, per tant, sobretot, en una primera etapa d'establiment d'objectius realistes, d'acord amb aquesta disparitat de xifres, i de les accions necessàries per assolir-los.

Conferència Internacional sobre Economia Circular

Aquest dijous 2 de març té lloc a Barcelona la Conferència Internacional Estàndards i Indicadors per a l'Economia Circular. Humana participa a la Taula Rodona 'Polítiques per millorar l'eficiència en l'ús dels recursos i materials'.

La Fundació per a l'Economia Circular, organitzadora de l'esdeveniment, considera essencial disposar d'indicadors que permetin avaluar adequadament els progressos realitzats en l'àmbit de l'eficiència en l'ús dels recursos i d'un model econòmic circular. Plantejarà per això qüestions com ¿quins indicadors podrien ser els més apropiats? ¿Quins estarien més relacionats amb el consum de recursos, materials i productes? o ¿podrien fixar-se objectius legislatius, vinculants o no, associats a aquests indicadors més dels de reciclatge?

El mateix estudi de COTEC suggereix alguns indicadors en cadascuna de les fases del cicle de vida del producte en l'economia circular. En el cas de la fase de consum, al·ludeix a la quantitat de residus generada per unitat de material consumida com un indicador clau. I en la fase de reciclatge, al percentatge de residus reciclats.

Humana acudeix a la conferència internacional amb la voluntat de plantejar qüestions relatives a com elevar les taxes de reutilització i reciclatge en els residus municipals, a l'equilibri entre valorització energètica i material a la transició entre economia social i circular.

 

El tèxtil, avantguarda de l'Economia circular-img1
El tèxtil, avantguarda de l'Economia circular-img2