Si ets un Ajuntament, tens 2 opcions:

1) Col·laborar posant contenidors per a la recollida del tèxtil al teu municipi. D'aquesta manera, afavoreixes la protecció del medi ambient i ajudes a l'obtenció de recursos que destinem a la cooperació al desenvolupament.

2) Finançar els estudis d'un o més alumnes de les nostres Escoles de Formació de Professors (EPF) a Moçambic o recolzar qualsevol altre projecte que us interessi.

Si ets una Empresa, les opcions són les següents:

1) Pots col·laborar posant un contenidor en el vostre centre de treball o bé, si no hi ha un lloc adequat per a ubicar-lo, promoure-hi campanyes de recollida de tèxtil, tant puntuals com permanents. 

2) Pots participar en el nostre Programa de Voluntariat Corporatiu

 Humana creu fermament en el voluntariat corporatiu i la seva aportació a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). La Fundació considera el voluntariat corporatiu com una mobilització del capital humà de l'empresa a la recerca de la millora de l'entorn en què opera i de la relació amb els seus grups d'interès, exercint d'aquesta manera un paper de lideratge social com a empresa responsable. És, bàsicament, la combinació del concepte tradicional de voluntariat social amb l'estratègia de relació de l'empresa amb la societat.

3) Pots col·laborar directament en els Programes de Cooperació al Desenvolupament de la Fundació. Si estàs interessat, un dels nostres experts del Departament de Projectes us farà una visita i us explicarà més en detall.

En l'actualitat, 1.500 ajuntaments i empreses col·laboren amb la Fundació.

Solicita informació trucant al teléfon:


Humana