EXPERIÈNCIA EN ACCIONS DE DESENVOLUPAMENT, CANVI CLIMÀTIC I ENFOCAMENT DE LOCALITZACIÓ
Context

Durant els darrers anys hem assistit a un augment de les necessitats humanitàries a tot el món, fruit de les conseqüències del canvi climàtic, entre d'altres. El 2022, per exemple, el nombre de persones que van requerir ajuda va augmentar un 33% respecte a l'any precedent, principalment a causa de crisis de llarga durada.

Als països on Humana treballa de la mà dels seus socis locals, com Moçambic, Zimbabwe, Malawi, República Democràtica del Congo o Belize, la urgència de l'ajuda humanitària s'ha tornat més evident que mai a causa de l'augment en freqüència i intensitat dels desastres naturals, afectant les comunitats més vulnerables i amplificant així les seves necessitats humanitàries. El canvi climàtic exacerba les desigualtats i la pobresa i intensifica la inseguretat alimentària i la manca d'accés a recursos bàsics en aquestes comunitats, cosa que n'augmenta la vulnerabilitat i en redueix la resiliència davant els desastres naturals.

Experiència en accions de desenvolupament i canvi climàtic

Humana compta amb una llarga experiència en la implementació de projectes de desenvolupament i canvi climàtic a múltiples països. En aquest marc, després d'identificar una necessitat d'ampliar l'àmbit d'actuació de l'organització, Humana treballa per consolidar-se també com un actor essencial en l'àmbit de l'acció humanitària per adaptar-se així als contextos en què desenvolupa les seves accions.

La nostra organització té el compromís de treballar sota un doble mandat, treballant així amb un enfocament de nexe de l'àmbit humanitari i de desenvolupament. Així, els projectes humanitaris connecten amb els objectius de desenvolupament en atendre les vulnerabilitats i enfortir la resiliència a les comunitats, contribuint així al desenvolupament a llarg termini i la sostenibilitat.

A més, Humana atresora experiència provada en iniciatives de lluita contra el canvi climàtic, cosa que permet implementar accions anticipatòries i estratègies d'adaptació i mitigació efectives, a través de programes que redueixen la vulnerabilitat de les comunitats davant de desastres climàtics i promouen pràctiques sostenibles.

Enfocament de localització

La manera de treballar de Humana directament a través d'organitzacions locals és fonamental per dur a terme l'acció humanitària de manera eficient i efectiva. Les organitzacions locals tenen la capacitat de mobilitzar-se ràpidament, cosa que resulta fonamental en situacions d'emergència.

El coneixement sobre el context local i les necessitats de les comunitats és clau per proporcionar respostes ràpides i efectives.

En donar suport a les organitzacions locals, s'enforteix la resiliència de les comunitats per enfrontar-se i recuperar-se de desastres futurs. Es promou l'autonomia i l'apoderament local, cosa que permet una recuperació sostenible i a llarg termini.

Accions recents

En els darrers anys Humana ha augmentat els seus esforços per donar suport a les comunitats locals a través d'intervencions de resposta, recuperació i reducció del risc de desastres, particularment en àrees afectades de Malawi pel cicló Freddy (2023), i de Moçambic, pel cicló Idai (2019).

En estreta col·laboració amb les Oficines de Desastres dels Districtes nacionals, la nostra intervenció posa un fort èmfasi en la preparació proactiva i les mesures anticipatòries abans que passi un desastre.

Un cop ocorreguda aquesta catàstrofe, el nostre enfocament principal canvia, per tal de millorar les condicions de vida de les persones afectades, incloses aquelles que es troben dins dels campaments de desplaçats, millorant l'habitatge, garantint la seguretat alimentària i promovent pràctiques d'higiene.

Després d'aquesta fase de resposta immediata, els nostres esforços se centren a fomentar la recuperació socioeconòmica. Per això, treballem juntament amb les comunitats per revitalitzar les activitats agrícoles i establir xarxes sòlides de seguretat social. Aquest enfocament multifacètic té com a objectiu no només ajudar les comunitats a reconstruir sinó també enfortir la seva resiliència davant dels desastres induïts pel clima.

Humana és una de les entitats adherides al Codi de Conducta per al Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja i les ONG

HumanaHumana