Termes i condicions d'ús de l'Aplicació

Aquests Termes i Condicions regulen la descàrrega, l'accés i l'ús de l'aplicació mòbil HUMANA (d'ara endavant, Aplicació), que la FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO posa a disposició dels usuaris amb la finalitat d'obtenir una Targeta de Fidelització on acumularan punts de fidelització per generar descomptes i, al mateix temps, la possibilitat de rebre el tiquet electrònic escanejant el codi QR de la pròpia targeta; disposar del calendari d'ofertes i promocions d’HUMANA; disposar d'un llistat de totes les botigues Humana d'Espanya; accés al mapa localitzador de contenidors per a dipositar-hi roba i conèixer els esdeveniments i inauguracions de botigues HUMANA.

 

 1. GENERAL

En compliment de l'obligació d'informació general de l'article 10 de la Llei espanyola 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informem que la FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO, inscrita al Registre Mercantil de Fundacions d'Assistència del Ministeri de Treball i Afers Socials amb el número 08-0347, amb NIF G63059521 i domicili a C/ Aiguafreda, 12 - 08480 l’Ametlla del Vallès (Barcelona), és la responsable de l'Aplicació. Si desitgeu contactar-nos, podeu fer-ho mitjançant el correu electrònic info@humana-spain.org

L'accés a l’Aplicació implica que l'usuari reconeix haver acceptat i consentit sense reserves totes i cadascuna de les disposicions incloses en tots els termes del present document.

La FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO es reserva el dret de modificar les presents Condicions d'Ús amb l'objectiu d'adequar-les a la legislació vigent aplicable en cada moment, així com de realitzar canvis i actualitzacions, els quals seran publicats a l’Aplicació i seran efectius des del moment de la seva publicació. En cas de no estar d'acord amb les actualitzacions de les Condicions d'ús, podrà renunciar-hi deixant d'utilitzar el Servei.

L'accés i la descàrrega de l’Aplicació són gratuïts, excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris.

En fer ús de l'Aplicació, l'Usuari declara ser major de 18 anys. A més a més, la FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO es reserva el dret de sol·licitar documentació addicional a l'Usuari amb l'objectiu d'acreditar que és major d'edat. La FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO no recull informació de menors d'edat. Sota sospita que un usuari dels serveis és menor d'aquesta edat (18 anys) i ha falsejat les dades requerides per a l'accés, la FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO podrà denegar a l'usuari en qüestió l'accés als Serveis oferts. En tot cas, els pares i/o tutors legals de menors d'edat hauran de vetllar pel compliment d'aquesta disposició i en seran responsables.

 

 1. RECOPILACIÓ D'INFORMACIÓ

 

 1.  Recopilació d'informació tècnica:

 

L'Aplicació recopila automàticament la següent informació sobre el teu dispositiu informàtic:

 

 • Identitat:
 •  Buscar comptes al dispositiu.
 •  Ubicació aproximada (basada en xarxa) ubicació precisa (basada en xarxa i GPS).
 • Fotos/multimèdia/arxius:
 • Fer fotografies i vídeos.
 • Contactes.
 • Emmagatzematge:
 • Llegir el contingut de l'emmagatzematge USB.
 • Altres:
 • Gestionar l'emmagatzematge de documents.
 • Recollir dades d'activitat d'interaccions per realitzar estudis estadístics de tendències i recomanacions de productes.
 • Registrar l'activitat respecte a sol·licituds rebudes, interaccions i estat de les sol·licituds, etc., amb l'objectiu de disposar d'estadístiques d'ús per millorar el rendiment de l'APP.
 • Rebre dades d'Internet.
 • Accés complet a la xarxa.
 • Prevenir que el dispositiu entri en mode de suspensió.

 

 1. REQUISITS DEL SISTEMA I DISPONIBILITAT

 

Per poder utilitzar l'Aplicació Mòbil, l'Usuari ha de disposar d'un ordinador, telèfon o dispositiu mòbil compatible, amb connexió a Internet i que compleixi les especificacions mínimes («Requisits del programari»). La versió del programari de l'Aplicació pot rebre actualitzacions periòdiques per afegir compatibilitat amb noves funcions i serveis.

 

Els requisits del programari són els següents: Dispositius amb sistema operatiu Android 4.2 i versions posteriors; Dispositius Apple amb iOS 8.0 o posterior.

 

La FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO farà tots els esforços raonables perquè l'aplicació estigui disponible en tot moment. No obstant això, l'Usuari accepta que la distribució de l'aplicació es realitzi a través d'Internet i xarxes mòbils, i que, per tant, la qualitat i disponibilitat de l’Aplicació poden veure's afectades per factors que estan fora del control de l'Aplicació.

 

 1. POLITICA DE PRIVACITAT

 

En general, no es requereix una subscripció o registre previ com a Usuari per accedir i utilitzar l'Aplicació, sense perjudici que per a l'ús de determinats serveis o continguts de la mateixa sigui necessari realitzar aquesta subscripció o registre.

 

A FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO estem especialment sensibilitzats amb la protecció de les dades dels usuaris que accedeixen a l'Aplicació, garantint la seva intimitat i privadesa d'acord amb les exigències legals establertes en la legislació vigent.

Quan crees un compte, la FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO recull informació de caràcter personal com el teu nom d'usuari, adreça de correu electrònic, data de naixement, gènere, així com qualsevol altra informació de caràcter personal o preferències que introdueixis en el Servei, a més de la teva foto de perfil.

 

Des de FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO també podem recopilar i generar automàticament informació d'altres àmbits d'ús, com metadades dels serveis, dades d'inici de sessió, informació sobre el dispositiu, adreces IP, dades de tercers i informació obtinguda a partir de cookies.

 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, mitjançant el present document FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO com a Responsable del tractament, us informem que tractarem les dades facilitades per l'usuari mitjançant el formulari de l'Aplicació amb la finalitat de:

 

 • Gestionar l'alta com a usuaris registrats a l'aplicació amb l'objectiu de prestar i mantenir els seus serveis.
 • Enviar periòdicament (mitjançant correu electrònic, correu postal i/o SMS) comunicacions electròniques amb ofertes, promocions i notícies relacionades amb la nostra aplicació, llevat que s'indiqui el contrari o l'usuari s'oposi o retiri el seu consentiment.
 • Contactar amb l'usuari per a la seva participació en enquestes de qualitat amb la finalitat de millorar el servei.
 • Comunicar-se amb l'usuari mitjançant correu electrònic o en relació amb els assumptes relacionats amb el Servei.
 • Realitzar informes estadístics anònims respecte als hàbits d'accés i l'activitat desenvolupada pels usuaris a la web.

 

Les dades seran tractades el temps necessari per a mantenir la finalitat del tractament, llevat que l'interessat hagi revocat el seu consentiment. Posteriorment, es conservaran bloquejades per complir amb els terminis legalment establerts, adoptant les mesures tècniques i organitzatives per impedir el seu tractament, incloent-ne la visualització, i estant únicament a disposició de jutges, tribunals, ministeri fiscal o administracions públiques, amb la finalitat de fer front a responsabilitats legals. Transcorregut el període legal requerit, es procedirà a la destrucció definitiva d'aquestes dades.

Les dades de l'usuari no seran comunicades ni cedides a tercers, llevat que existeixi una obligació legal o prestadors vinculats al Responsable que actuïn com a encarregats del tractament i amb els quals s'hagi subscrit el corresponent contracte d'acord als termes de la legislació vigent.

Els nostres servidors es troben a la Unió Europea i, de manera general, contractem prestadors de serveis ubicats també dins de l'Espai Econòmic Europeu o en països que han estat declarats amb un nivell adequat de protecció.

Si necessitem utilitzar proveïdors de serveis externs que requereixin la transmissió de dades personals fora de la Unió Europea o en països que no hagin estat declarats amb un nivell adequat de protecció, ens assegurarem de garantir la seguretat i la legitimitat del tractament de les seves dades mitjançant decisions d'adequació, clàusules tipus, normes corporatives vinculants, excepcions o qualsevol altre instrument aprovat per l'autoritat de control que ofereixi les garanties adequades per a la realització de la transferència internacional de dades.

La base de legitimació per al tractament de les seves dades i l'enviament d'informació comercial serà el consentiment que l'usuari atorga en seleccionar la casella d'acceptació de la clàusula informativa i de la nostra política de privadesa abans d'enviar la sol·licitud.

Quan recopilem dades de localització exacta prèvia obtenció del seu consentiment, processarem aquestes dades basant-nos en el seu consentiment previ. En altres casos en què processarem les seves dades de localització sense consentiment, com per exemple, per proporcionar els nostres Serveis, aquest processament és necessari per a la prestació dels nostres Serveis.

És important que perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l'usuari ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en elles; en cas contrari, no respondrem de la veracitat de les mateixes. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces, assegurant que tota la informació proporcionada correspon a la situació real, està actualitzada i és exacta, i es compromet a comunicar qualsevol modificació.

Si l'usuari facilita dades de tercers per a qualsevol finalitat a la FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO, aquesta garanteix que ha obtingut aquestes dades de forma lícita, que ha informat prèviament els afectats, obtenint el seu consentiment per comunicar-los, i que la informació facilitada és exacta i verídica.

L'usuari té dret a accedir a les seves dades i a obtenir confirmació sobre el seu tractament, així com una còpia de les dades personals objecte de tractament. Té dret a actualitzar-les i sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan les dades no siguin necessàries per als fins per als quals es van recopilar. Pot sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades i oposar-se al tractament de les mateixes revocant el seu consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de les dades. De la mateixa manera, té dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Pot exercir els seus drets contactant amb nosaltres a C/ Aiguafreda, 12 - 08480 l’Ametlla del Vallès (Barcelona). Correu electrònic: info@humana-spain.org

Si considera que els seus drets no s'han atès adequadament, té dret a presentar una reclamació davant de l'autoritat de control a www.aepd.es.

 1. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre l’Aplicació són propietat de la FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO, corresponent-li l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma, i en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

 

Els tercers titulars de drets de propietat intel·lectual i industrial sobre fotografies, logotips i qualsevol altre símbol o contingut inclòs a l’Aplicació han concedit les corresponents autoritzacions per a la seva reproducció, distribució i posada a disposició del públic.

 

L'usuari reconeix que la reproducció, modificació, distribució, comercialització, descompilació, desensamblatge, utilització de tècniques d'enginyeria inversa o qualsevol altre mitjà per obtenir el codi font, transformació o publicació de qualsevol resultat de proves de referències no autoritzades de qualsevol dels elements i utilitats integrades dins del desenvolupament constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de la FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO. En conseqüència, es compromet a no realitzar cap de les accions esmentades.

 

Informació sobre enllaços

 

El nostre servei podria contenir de vegades enllaços a, i des de, llocs web de la nostra xarxa de socis, anunciants i afiliats (incloent-hi, però sense limitar-se, llocs web en els quals el servei està anunciat). Si segueix un enllaç a qualsevol d'aquests llocs web, tingui en compte que aquests llocs web i qualsevol servei al qual pugui accedir a través d'ells tenen la seva pròpia política de privadesa i nosaltres no acceptarem cap responsabilitat respecte a les mateixes o sobre qualsevol dada personal que sigui obtinguda per aquests llocs web o serveis, com ara dades de contacte i ubicació. Revisi aquestes polítiques abans d'enviar qualsevol dada personal a aquests llocs web o utilitzar els seus serveis.

 

 1. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

 

FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO es reserva el dret d'editar, actualitzar, modificar, suspendre, eliminar o finalitzar els serveis oferts per l'Aplicació, incloent-hi tot o part del seu contingut, sense necessitat de previ avís, així com de modificar la forma o tipus d'accés a aquesta.

 

Les possibles causes de modificació poden tenir lloc per motius com la seva adaptació a les possibles novetats legislatives i canvis en la pròpia Aplicació, així com les que es puguin derivar dels codis tipus existents en la matèria o per motius estratègics o corporatius.

 

FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO no serà responsable de l'ús de l’Aplicació per part d'un menor d'edat, sent la descàrrega i ús de l’Aplicació de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari.

 

La responsabilitat de l'ús de l’Aplicació recau exclusivament en l'usuari. Excepte pel que s'estableix en aquests Termes i Condicions, la FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO no és responsable de cap pèrdua o dany que es produeixi en relació amb la descàrrega o l'ús de l’Aplicació, com els que es produeixen com a conseqüència d’averies o bloquejos en el funcionament de l’Aplicació (per exemple, i sense caràcter limitatiu: error en les línies de comunicacions, defectes en el maquinari o programari de l’Aplicació o averies en la xarxa d'Internet). Igualment, la FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO tampoc serà responsable dels danys produïts com a conseqüència d'un ús indegut o inadequat de l’Aplicació per part dels usuaris.

 

 1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen els textos legals, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.