Aquí tens les principals dades econòmiques d'Humana Fundación Pueblo para Pueblo corresponents a l'exercici 2019:

Origen dels nostres ingressos (en euros)

-Subvencions de donants públics espanyols i internacionals: 53.732

-Subvencions d'empreses i fundacions espanyoles i internacionals: 54.728

-Donacions de socis i donants individuals: 1.313

-Ingressos procedents de la venda de roba a Espanya i l'estranger: 24.732.910

-Altres ingressos diversos: 392.809

TOTAL INGRESSOS ANY 2019: 25.235.492 €

La principal font d'ingressos d'Humana procedeix de la venda de roba de segona mà. Això ens atorga una gran independència i autonomia en el desenvolupament de projectes i assegura el seu desenvolupament a llarg termini.

 

Distribució de les nostres despeses (en euros)

-Projectes de Cooperació al Desenvolupament

*Fons utilitzats al sud per a projectes dins de totes les línies d'actuació. FONS EXTERNS: 356.236

*Fons utilitzats al sud per a projectes dins de totes les línies d'actuació. FONS PROPIS: 582.338

* Fons utilitzats per assistència i suport tècnic als nostres socis al Sud. FONS PROPIS: 982.100

-Projectes d'Educació per al Desenvolupament a Espanya

*Fons utilitzats per a projectes a Espanya d'Educació al Desenvolupament sobre Medi Ambient, Reciclatge i Desenvolupament: 55.029

-Protecció del Medi Ambient
*Despeses derivades d'accions encaminades a la recollida i classificació de la roba: 10.512.800

-Projectes d'Ajuda Social, Ajuda a la Vestimenta a Espanya i Agricultura amb finalitat social:

*Ajuda social a institucions socials i corporacions locals i agricultura amb fi social: 398.753

-Gestió per a venda de roba a Espanya
*Despeses derivades d'accions encaminades a la venda de la roba: 11.042.501

-Administració i gestió: 1.389.367

-Comunicació i màrqueting: 199.780

-Altres (Impostos): 30.765

TOTAL DESPESES ANY 2019: 25.549.668 €

 

Invertim gran part dels nostres recursos en la recollida, classificació i venda de roba. Aquesta activitat, imprescindible per a generar recursos per a la consecució de la nostra missió, ens permet a més contribuir a la protecció del medi ambient, a través de la gestió del residu tèxtil. Al llarg del 2019 vam recollir 17.573 tones de roba i calçat.

Si vols més informació sobre el finançament d'Humana posa't en contacte amb nosaltres.

Informes d'Auditoría

2020 - 2019 - 2018

 

Auditoría

2020 - 2019 2018

Humana