Reciclar i reutilitzar és responsabilitat de tots

13-05-2015

Coincidint amb la celebració el 17 de maig del Dia Mundial del Reciclatge tenim l'oportunitat de reflexionar sobre els reptes i oportunitats que tenim per davant en aquesta matèria.

Reciclar és un gest senzill amb evidents beneficis mediambientals però també econòmics i socials. Per això, és responsabilitat de totes i tots.

En els últims 25 anys hem avançat molt, com demostren algunes dades conegudes recentment: el 2013 cada persona va generar a Espanya 449 quilos / any de residus mentre que la mitjana de la UE se situa en els 481 quilos / any (informe Eurostat). Una xifra que posa de manifest la importància de seguir treballant la prevenció, entesa aquesta com el conjunt d'accions adoptades abans que un producte es converteixi en residu.

Allunyats dels objectius europeus

No obstant això, seguim allunyats dels índexs que fixa Europa per al 2020 i amb evidents espais de millora, com és el cas de la reutilització i el reciclatge de roba i calçat usats. Emmarcats en la categoria de residus domèstics, els seus nivells de reutilització i reciclatge encara se situen lluny del vidre o els envasos malgrat que el residu tèxtil té un alt potencial de reutilització sense necessitat de tractament.

Es calcula que una persona compra anualment uns 16 quilograms de roba i que un percentatge significatiu s'usa molt poques vegades fins que finalitza la seva vida útil a les escombraries o, en el millor dels casos, en un contenidor de residu tèxtil.

Del total de peces de roba que la ciutadania espanyola tira anualment, només una de cada cinc es diposita en un contenidor destinat per a tal fi o es lliura a una organització especialitzada en la seva gestió d'acord amb el que determina la Llei 22/2011, de residus i sòls contaminats: prioritzant la preparació per a la reutilització sobre el reciclatge i aquest sobre la valorització energètica i l'eliminació.

Un percentatge alt de la roba que ja no serveix es pot utilitzar de nou, reduint així el volum de residus, afavorint l'estalvi de recursos naturals i energètics que es destinarien a la producció de noves peces, contribuint a la reducció de les emissions de CO2 , etc. Reutilitzant, impulsem, per tant, la moda sostenible, allunyada de patrons de consum que van en contra de la sostenibilitat per la qual tots hem de treballar.

Fi social de la roba usada

Si, a més, del seu tractament s'encarreguen entitats no lucratives amb una finalitat social s'aconsegueixen nombrosos beneficis per al conjunt de la societat, aquí i en altres parts del món: creació de llocs de treball de qualitat, inserció laboral de persones en risc de exclusió, suport a iniciatives socials d'àmbit local, sensibilització ciutadana en matèria de sostenibilitat, realització de projectes de cooperació al desenvolupament...

És el moment de revisar la fórmula que ens ha permès créixer i progressar com ho hem fet i, d'aquesta manera, contribuir a la societat fidels als nostres fins fundacionals, convençuts que a través de la recuperació i reutilització del tèxtil es poden aconseguir molts objectius: contribuir a la valorització d'aquest residu, promoure un consum responsable i realitzar accions de caràcter social amb els recursos obtinguts.

I això es pot aconseguir amb una triple acció: conscienciar la població de que la roba en bon estat es pot donar i allargar així la seva vida útil; implicar les administracions per facilitar i divulgar els beneficis de la recollida selectiva, i potenciar l'esforç de les organitzacions del sector per explicar què fem amb la roba usada.

Reciclar i reutilitzar és responsabilitat de tots-img1
Reciclar i reutilitzar és responsabilitat de tots-img2
Reciclar i reutilitzar és responsabilitat de tots-img3