Les botigues Humana i la seva aportació a la jerarquia de residus

13-11-2015

La venda de peces Secondhand té un efecte positiu en la prevenció de residus i, per tant, en el medi ambient.

Fa set anys va entrar en vigor la Directiva 2008/98 / CE (també anomenada Directiva Marc de Residus o DMR) que ha provocat una completa revisió en el panorama de la gestió de residus, establint nous objectius i criteris d'obligada aplicació en els països de la Unió Europea. Un dels principals estableix una "escala" amb cinc nivells per aconseguir una societat més sostenible: la jerarquia de residus. L'activitat d'Humana encaixa en la filosofia que d'ella es desprèn, des de la sensibilització per promoure un consum responsable de la roba fins a la destinació final de les peces que han estat recollides i classificades.

El tèxtil usat és tècnicament un residu, però per a la Fundació esdevé un recurs valuós perquè perllongar la vida de les peces és beneficiós per al medi ambient i també permet obtenir recursos per destinar-lo a iniciatives socials. En aquest sentit, les administracions coincideixen a assenyalar que les botigues de segona mà i els mercats d'intercanvi són efectius per a la prevenció de residus, ja que la quantitat d'articles que són reutilitzats és cada vegada més gran.

El tèxtil, de residu a recurs

Enfront de la tendència de produir sense preocupar-se per l'impacte ambiental, consumir sense fre amb el fast fashion com a emblema i enviar a l'abocador el que ja no utilitzem, la legislació aposta per l'ús eficient dels recursos naturals i per la gestió dels residus , començant per la seva prevenció, com a pilars de la societat del reciclatge. Amb aquesta visió, Brussel·les va aprovar el 2008 la Directiva Marc de Residus o DMR que estableix, entre altres principis, el de la jerarquia de residus.

La normativa europea, i també l'espanyola, enforteixen la condició del residu com a recurs. I és que a més de minimitzar els impactes negatius sobre el medi ambient i la salut de les persones, aquest procés busca valoritzar el que abans era inservible en recursos que es puguin reintroduir en la societat i en l'economia circular, contribuint a una societat econòmica i socialment sostenible.

Humana aplaudeix que en els primers esglaons de la jerarquia apareguin la prevenció i la preparació per a la reutilització, precisament perquè constitueixen la nostra activitat principal. Present en uns 800 municipis, anualment recollim 18.000 tones, fet que ens converteix en el principal gestor de tèxtils usats a Espanya. Més de dos milions de donants dipositen la seva roba usada en els 5.000 contenidors d'Humana o l'entreguen en alguna de les 36 botigues de segona mà de la Fundació. El 70% del tèxtil recuperat es prepara per ser reutilitzat i les tres plantes de classificació obtenen un 90% d'aprofitament.

En els últims anys ha augmentat significativament l'oferta de venda de roba second hand en les grans i mitjanes ciutats. En 2014, per exemple, les botigues Humana van superar per primera vegada el sostre del milió de clients. Són consumidors que opten per la moda sostenible i ho fan per diferents motius: per qüestions mediambientals, pels preus assequibles, per l'auge de la tendència vintage o per la consciència social ja que els recursos generats es destinen a projectes de cooperació i suport local .

Les botigues Humana i la seva aportació a la jerarquia de residus-img1
Les botigues Humana i la seva aportació a la jerarquia de residus-img2
Les botigues Humana i la seva aportació a la jerarquia de residus-img3