La importància de millorar l'accés de la dona a la terra

02-02-2016

Els drets sobre la terra juguen un paper essencial en el desenvolupament agrícola i el creixement inclusiu; però, desafortunadament, en països com Guinea Bissau, les barreres legals i culturals existents dificulten l'accés de les dones a la terra de cultiu.

El nostre soci local ADPP-Guinea Bissau treballa des de fa anys per assegurar l'accés als títols de propietat de les dones a la regió de Empada, aplanant el camí per a millorar la seguretat alimentària i la generació d'ingressos, així com l'enfortiment de la seva capacitat per tenir cura de si mateixos i les seves famílies.

Reformar la 'Llei de Terra'

Les dones representen gairebé la meitat dels petits agricultors en els països en desenvolupament. A Guinea Bissau, són la principal força de treball per a la collita de l'anacard, el cultiu més important del país; també estan a càrrec de les tasques agrícoles per obtenir els aliments destinats al consum familiar.

No obstant això, en l'actualitat, no se'ls permet heretar o posseir béns fruit de les lleis promulgades mentre el país era encara una colònia portuguesa. La 'Llei de Terra' s'està reformant en aquest moment. No obstant això, la necessitat que les dones siguin incloses en els títols de propietat és molt urgent si el país vol aconseguir un creixement inclusiu i sostenible.

Els estudis efectuats al respecte suggereixen que quan les dones són propietàries de la terra que treballen, les famílies tendeixen a estar millor alimentades, gaudir d'una millor educació, i, en general, tenir una vida més saludable. A més, tendeixen a casar-se a una edat més avançada i, en general, pateixen menys incidents de violència de gènere. En definitiva, es millora la seguretat alimentària i s'incrementa el desenvolupament econòmic quan es porta a terme d'una manera inclusiu per a les dones.

La terra, per a qui la treballa

ADPP-Guinea Bissau ha implementat en Empada durant l'any que acaba de finalitzar una iniciativa per garantir que les dones s'inclouen com a co-propietaris de la terra, amb el suport de NEPAD-The New Partnership for Africa 's Development i el Fons Espanyol per l'Empoderament de les Dones Africanes.

La iniciativa ha implicat el registre de la terra per part dels 10 clubs d'agricultors existents, en què el 80% dels membres són dones. Per començar han estat registrades per primera vegada en els censos, com a pas previ perquè es registressin com copropietaris de la terra.

El projecte Farmers Club inclou la posada en marxa d'horts comunitaris, en els quals els i les petites agricultores aprenen tècniques millorades, i són copropietaris i copropietàries del propi hort. Si bé és un procés que té certa complexitat, els Farmers encoratgen als seus participants a registrar-se com cooperatives quan arriben a un determinat nivell de producció i tenen una relació fluïda amb els mercats de la zona per vendre els seus cultius. En aquest cas, les dones també esdevenen copropietaris oficials d'aquests petits negocis, el que garanteix encara més la seva participació en la presa de decisions i el seu accés als recursos que generen.

La importància de millorar l'accés de la dona a la terra-img1
La importància de millorar l'accés de la dona a la terra-img2
La importància de millorar l'accés de la dona a la terra-img3