La formació professional com a motor de desenvolupament comunitari

10-07-2012

L'Escola Vocacional de Bissora, a Guinea Bissau, capacita joves per tal de facilitar la seva incorporació al mercat de treball. ADPP-Guinea Bissau, soci local de la Fundació al país, dirigeix ??aquesta escola des de 1996. Aquests joves contribueixen al desenvolupament del conjunt de la comunitat, en exercir professions molt útils per al progrés de les zones on viuen.

Després de poc més sis mesos de l'inici del programa de formació de 2012, que culminarà a finals d'any, el balanç és positiu, tenint en compte el desenvolupament de les activitats previstes, el compromís demostrat pels estudiants i l'efecte multiplicador de l'escola en el conjunt de la comunitat.

Un dels pilars fonamentals del centre és el programa de formació en el qual tenen cabuda les següents disciplines: construcció, agricultura, ramaderia, comerç i administració de petites empreses, energia solar, electricitat i fontaneria i bombes d'aigua. En total hi participen prop d'un centenar d'estudiants, essent l'àrea de construcció civil la que compta amb una major quantitat d'alumnes, 40. La durada de cada programa és d'11 mesos.

L'escola també s'ocupa de donar suport als 30 alumnes que es van graduar al 2011 en els àmbits de l'energia solar, l'electricitat i les bombes d'aigua. Aquestes disciplines es van incorporar al programa al 2010 gràcies al cofinançament de la Unió Europea.

Apoderament femení
Bona part del conjunt dels alumnes són dones, de manera que l'escola contribueix també a l'apoderament femení, en promoure la seva incorporació al mercat de treball tot exercint professions tradicionalment desenvolupades pels homes.

A la formació teoricopràctica s'hi suma un calendari d'activitats que promou també el desenvolupament de tota la comunitat: producció d'aliments, accions de sensibilització sobre VIH / SIDA i malària, higiene i tractament de residus, així com diferents campionats esportius.

La formació professional com a motor de desenvolupament comunitari-img1
La formació professional com a motor de desenvolupament comunitari-img2
La formació professional com a motor de desenvolupament comunitari-img3