Humana va recollir 4.100 tones de roba i calçat usats durant 2014 a Catalunya

03-02-2015

Humana va recollir 4.100.510 kilograms de roba i calçat usats durant l’any passat a Catalunya. Aquesta quantitat és molt similar respecte a la xifra obtinguda l’any anterior, que fou de 4.108.666 tones (un descens del 0,2%). La mitjana de donacions per habitant és d’1,83 kg

“La recollida selectiva de roba gairebé es manté en els mateixos registres de l’any anterior malgrat el context econòmic del nostre entorn”, explica la responsable de Recollida de Catalunya, Mariana Franzon, “això es deu a la conscienciació dels ciutadans respecte a que la roba pot tenir una segona vida, i a que la reutilització i el reciclatge són fonamentals per a protegir el medi ambient. Tot plegat és fruït de la tasca que realitzen les entitats públiques i les entitats del tercer sector amb una finalitat social”

Protecció del medi ambient 

La reutilització i el reciclatge tèxtil contribueixen a la protecció del medi ambient en reduir en part els residus generats pels ciutadans: cada kg de roba que es reutilitza i no és incinerat evita l’emissió de 3,169 kg de CO2, segons dades de la Comissió Europea. La recollida de roba és un servei gratuït per als municipis i significa un estalvi important en les despeses de recollida i eliminació de residus urbans. Humana té instal·lats 1.362 contenidors a uns 200 municipis de Catalunya.

A més, qualsevol ciutadà pot quantificar quina és la seva aportació al medi ambient en dipositar una bossa de roba usada al contenidor: es tracta de la calculadora de l’entitat AERESS, una eina que permet introduir-hi el número de peces a reutilitzar i la seva traducció en emissió de CO2 evitat.

Des de l’inici de la seva activitat a Catalunya fa gairebé 30 anys, l’objectiu d’Humana ha sigut gestionar de manera eficaç les donacions de roba usada i incentivar-ne un consum responsable. És una finalitat compartida per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), que pretén reduir la generació primària total de residus de Catalunya, incrementar el coneixement entre la població de l’oferta existent de productes reutilitzables o de segona mà, i fomentar l’allargament de la vida útil dels productes.

Gràcies a la gestió del tèxtil usat, Humana desenvolupa projectes de cooperació a països del Sud: són projectes de llarga durada, coordinats amb les polítiques de desenvolupament dels governs dels països beneficiaris i es duen a terme en àmbits com l’educació, la salut, la formació professional, la integració social, el desenvolupament agrícola o el sanejament, entre d’altres.

Humana va recollir 4.100 tones de roba i calçat usats durant 2014 a Catalunya-img1
Humana va recollir 4.100 tones de roba i calçat usats durant 2014 a Catalunya-img2