Quan empresa, rendibilitat i comunitats locals conflueixen

12-11-2015

El dimarts 17 de novembre, la Fundació, Casa Àfrica, Codespa i el Parc de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona debatran a Madrid sobre aquest nou escenari d'inversió responsable, amb especial atenció a l'Àfrica Subsahariana i Angola en la Trobada 'Inversió Responsable i Desenvolupament Local '.

L'anomenat "desenvolupament internacional" està evolucionant ràpidament. El paradigma de països pobres, que necessiten ajuda, i països rics, que han de ajudar-los, ja no és vàlid. Part dels països en desenvolupament han aconseguit un creixement econòmic suficient per a ser considerats pel Banc Mundial com de renda mitjana.

No obstant això, la gran majoria de persones d'aquestes nacions en desenvolupament no s'han beneficiat de la riquesa que ha generat aquest creixement econòmic. Tot i que els governs han de potenciar la distribució d'aquesta riquesa, també el món de l'empresa ha de reflexionar sobre el seu paper en la societat. Potser en part per això, però també per moltes altres raons, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, la nostra agenda per als propers 15 anys, destaquen el paper imprescindible que juguen les empreses en el desenvolupament local.

Capitalisme conscient i inversió responsable

Alhora, som testimonis d'un canvi gradual però important en els models de negoci tradicionals. Principis com el capitalisme conscient, la inversió responsable, les empreses socials i les cadenes de valor inclusives guanyen cada vegada més pes. En part perquè és el social i èticament correcte, i en part perquè així ho demanen els consumidors. Però, també, perquè l'enfocament més rendible i sostenible a llarg termini és el que incorpora els factors socials i mediambientals en les seves estratègies i processos.

La inversió socialment responsable suposa la incorporació de criteris ètics, socials i ambientals al procés de presa de decisions d'inversió, de manera complementària als tradicionals criteris financers de liquiditat, rendibilitat i risc.

Combinar interessos empresarials, rendibilitat i desenvolupament de les comunitats és possible. Aquest és el pes que ha adquirit l'RSE en l'estratègia empresarial de nombroses organitzacions, no ja com una part més del màrqueting, sinó com una filosofia empresarial global, amb objectius.
Atès que les empreses són la font principal de generació d'ocupació i riquesa, tenen un paper imprescindible i central en el desenvolupament local. La clau és que la relació que estableixen amb les societats i comunitats quan inverteixen no sigui unidireccional.

Les comunitats que compten amb un desenvolupament major gràcies a que disposen d'un nivell educatiu apropiat i uns nivells de renda superiors, són les que més oportunitats de negoci ofereixen a les empreses i, per tant, que contribueixen al seu creixement.
Per tot això, l'empresa està guanyant pes com a actor del creixement en els països en desenvolupament, sobretot en l'actual escenari global de post-recessió i de disminució de la despesa pública en cooperació internacional. Aquest escenari exigeix ??que el sector privat s'involucri amb força en el desenvolupament dels països de renda baixa i mitjana.

Comunitats obertes al canvi

Si analitzem a les comunitats als països en desenvolupament, ens adonem que no compleixen amb les expectatives tradicionals que tenim, ja que no s'oposen al canvi i no s'aferren a certs tradicionalismes. De fet percebem que estan constituïdes per petits emprenedors i emprenedores que moltes vegades estan acostumats a reinventar-se i innovar. La gran diferència és que tenen menys recursos disponibles per poder créixer, tant com a potencials clients com membres de la cadena de valor.

Si el capitalisme i l'economia de lliure mercat semblen que són el sistema menys dolent, és hora de parlar de capitalisme responsable i mercat i economia sostenibles.

La sostenibilitat global per la qual treballen organitzacions com Humana ha de combinar l'acció tant des de l'esfera del que és públic com del privat. La col·laboració entre ambdues esferes és essencial, partint de la base que els interessos empresarials i el desenvolupament de les comunitats són compatibles.

El 17 de novembre, Humana organitza la trobada 'Inversió exterior responsable i desenvolupament local' en què s'abordaran aquestes idees en el context de l'Àfrica Subsahariana i en concret, d'Angola. La trobada s'emmarca dins el projecte 'Increment de la seguretat alimentària i de les activitats de producció de 1.000 famílies en zones rurals de Cabinda, Angola', cofinançat per la Unió Europea i implementat per la Fundació i el seu soci local ADPP. Pots trobar més informació a www.empresaydesarrollo.com

-

Quan empresa, rendibilitat i comunitats locals conflueixen-img1
Quan empresa, rendibilitat i comunitats locals conflueixen-img2
Quan empresa, rendibilitat i comunitats locals conflueixen-img3