Amb la mirada posada en el llarg termini

14-04-2015

Una de les claus dels nostres projectes de cooperació és la seva apropiació per part de les comunitats involucrades per tal que els resultats siguin sostenibles i duradors; és el cas del projecte desenvolupat a Gemena, a la República Democràtica del Congo, de la mà de HPP-Congo i el cofinançament de l'AECID.

Tot i que ha passat ja un any des de la finalització del projecte de "Millora de l'organització i les capacitats de la producció de 3.000 petits agricultors en Gemena, Província de Equateur. R.D. Congo", els resultats positius segueixen succeint. L'objectiu és que l'impacte de les accions desenvolupades sigui sostenible en el temps. Per a això és fonamental que les comunitats involucrades s'apropiïn de les iniciatives dutes a terme.

La Declaració de París (DP) sobre l'Eficàcia de l'Ajuda al Desenvolupament recull entre els seus principis "l'apropiació de la implementació de l'ajut per part dels països receptors: els països en vies de desenvolupament exerciran un lideratge efectiu sobre les seves polítiques i estratègies de desenvolupament, i coordinaran accions per al desenvolupament ". Per aconseguir-ho fa necessari disposar d'un espai de participació de totes les persones implicades.

Des de la conclusió del projecte, els agricultors han constituït petites organitzacions que els permeten treballar en grup, cosa que facilita el manteniment de les petites infraestructures construïdes, com els pous amb bomba de corda, per exemple.

El desenvolupament del projecte es va basar al voltant de la constitució de 60 clubs d'agricultors de 50 membres cadascun, recolzats per un equip d'instructors. La participació activa dels líders locals ha permès igualment millorar els resultats a través de la mobilització comunitària.

Un altre element clau és l'apoderament de les dones participants. A l'inici del projecte, la majoria ni tan sols s'atrevia a expressar la seva opinió. Ara, comencen a desenvolupar una important tasca amb la que generen ingressos per les seves famílies.

Més producció i més ingressos per a les famílies

L'opinió és unànime entre tots els agricultors: la formació agrícola rebuda i les noves tècniques implantades s'han traduït en una millora de la producció. Així, s'ha aconseguit elevar un 75% la producció de cereals, prop d'un 200% la de lleguminoses i s'ha multiplicat per 10 la d'hortalisses. La incorporació de la sembra en fileres, la tanca de les parcel·les per protegir-les dels animals o la rotació de cultius són peça clau en aquest sentit.

Amb tot això, els ingressos que les famílies són capaços de generar han augmentat de manera considerable, com demostra el fet que ara compten amb recursos per dur a l'escola als seus fills i filles no sigui un llast.

Alfabetització i sensibilització

A més, el progrés de la comunitat observat des de l'inici del projecte s'ha recolzat en altres accions essencials, com les classes d'alfabetització que han permès que algunes persones que prèviament no sabien llegir ni escriure, siguin capaços de portar la comptabilitat del seu petit negoci agrícola.

Les accions de sensibilització sobre protecció del medi ambient, sanejament i higiene també han estat fonamentals. Ara, la comunitat assumeix que l'entorn natural és un bé comú i que la crema de llenya de manera indiscriminada empobreix el sòl i és mediambientalment irresponsable.

Amb la mirada posada en el llarg termini-img1
Amb la mirada posada en el llarg termini-img2
Amb la mirada posada en el llarg termini-img3