La tasca de la Humana en aquest àmbit esduu a terme a través del suport a entitats socials d'àmbit local, en aquells municipis en els quals estem presents a través de les tasques de recollida tèxtil i protecció del medi ambient.

Import 2013 del projecte: 100.000 € (dada preliminar)

Humana