La nostra principal raó de ser és la protecció del medi ambient i el desenvolupament de projectes de cooperació orientats a impulsar el progrés de les comunitats dels països del Sud. 

Per dur a terme totes aquestes accions, cerquem finançament principalment a través de les donacions de roba que rebem a Espanya. Per això, en les nostres accions de sensibilització al Nord introduïm un component medi ambiental.

L'activitat de cooperació i protecció del medi ambient es completa amb altres activitats al voltant de l'ajuda social i l'educació per al desenvolupament.