CONEIX MÉS SOBRE HUMANA

Aquí tens una completa relació de preguntes i respostes sobre la nostra activitat, incloent informació clara i precisa relativa a la nostra organització.

SOBRE LA FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO I LA FEDERACIÓ HUMANA PEOPLE TO PEOPLE

* Què és Humana Fundación Pueblo para Pueblo? 

Humana Fundación Pueblo para Pueblo (FPP) és una ONGD que des de 1987 duu a terme programes de cooperació a l’Àfrica, Amèrica Llatina i l’Àsia gràcies als recursos que obté amb la gestió de tèxtil usat. La seva figura jurídica és la de fundació i com a tal està inscrita al registre de Fundacions Assistencials del Ministerio de Cultura y Deporte, amb el número 08-0347.

* Humana és una ONG? 

Humana està inscrita al registre d'ONGD de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID)

* Qui forma part del Patronat de la Fundació? 
Tens tota la informació clicant aquí

* Quina és la finalitat social d'Humana? 
Els estatuts de la Fundación Pueblo para Pueblo indiquen que els seus fins són la protecció del medi ambient, l'ajuda humanitària a comunitats en vies de desenvolupament i l'assistència a Espanya a altres col • lectius. 

* Té una finalitat social a Catalunya i Espanya? 

Sí, promoure programes d'ajuda social, formats pels anomenats Bons d'Ajuda. La Fundació compta, a més, amb un Projecte d'Agricultura Social a Catalunya i Madrid i porta a terme iniciatives de suport local de la mà dels seus col·laboradors en els àmbits d'educació, medi ambient i assistència a famílies amb poc recursos. Igualment porta a terme un Programa de Sensibilització sobre reutilització de tèxtil i protecció del medi ambient.

* Quins són els valors que defineixen Humana? 

La protecció del medi ambient, la cooperació al desenvolupament, l’ajuda social, la generació d'ocupació, la professionalitat i la transparència. 

* Què és la Federació Humana People to People? 

La Federació Humana People to People (FAIHPP) és la principal xarxa a la qual FPP pertany. Sota el seu paraigua ens hi relacionem amb altres entitats de la xarxa per implementar programes de desenvolupament. Tens tota la informació a humana.org

SOBRE LA NOSTRA ACTIVITAT 

* Què fem amb la roba? 

Tens tota la informació clicant aquí 

* Humana ven la roba que recull?

La venda de la roba ens permet la consecució del nostre fi social, a més d’autofinançar l'organització, sense que hàgim de dependre d'ajudes externes. Suposa un més dels processos dins de la gestió de la Fundació encaminat a finançar i desenvolupar projectes de desenvolupament. Més Informacions 

És cert que Humana és una ONGD atípica per l'activitat econòmica que desenvolupa en tot allò relacionat amb la roba usada, però el seu objectiu final social com a entitat sense ànim de lucre és clar i indiscutible. 

* Quin percentatge dels recursos generats es destinen a la finalitat social? 

Tots els recursos obtinguts anualment es dediquen als programes de desenvolupament als països del Sud i d'ajuda social a Espanya. La informació és pública i està a disposició de qualsevol a través de la nostra pàgina web i la memòria anual. Als Comptes Anuals auditats externament es detallen els recursos destinats a la finalitat social. 

* Humana rep més fons externs?
Sí, part dels programes de cooperació es duen a terme gràcies als fons d'entitats com ara la Comissió Europea o AECID.

* Humana és entitat analitzada per la Fundació Lealtad? 

Des del 10 de maig de 2015, Fundació Lealtad ha posat en marxa un nou sistema d'acreditació. No és intenció d'Humana optar a aquesta acreditació, ja que hi ha diferències d'interpretació sobre el compliment dels principis.

Des del 5 d'abril de 2016 la Fundació compta amb el certificat SGS NGO Benchmarking, una avaluació voluntària i imparcial sobre el nivell de compliment de bones pràctiques internacionals d'una ONG ..

SOBRE LA ROBA USADA 

* Humana no regala la roba, la ven a l'Àfrica. 

Hi ha veus que assenyalen que l'enviament de roba a l'Àfrica frena el desenvolupament a aquests països. La roba es ven a preus molt assequibles a majoristes o al detall als països de destinació. Els beneficis obtinguts es dediquen a projectes de desenvolupament. Venent la roba a preus baixos aconseguim més dignitat per a les persones, creació de llocs de treball estables als països de destinació, la generació de flux econòmic i l'eliminació de les possibles màfies sorgides si la roba es regalés. Aquesta visió és utilitzada també per altres programes internacionals d'ajuda.

Hi ha estudis, com el d’Oxfam International, en què es valora positivament el fet de vendre roba usada a països africans. 

A més, en multitud de casos, els articles usats són de major qualitat i més duradors que els productes nous. Són, per tant, més rendibles i de major qualitat-preu. El client de roba usada exigeix ​​roba de qualitat d'acord amb les seves preferències i poder adquisitiu.

La reutilització fora d'Espanya encaixa en la Jerarquia de Residus de la Unió Europea, que prima la reutilització per sobre de l'reciclatge des d'una perspectiva global.

L'Institut d'Afers Econòmics de Kenya compta amb un extens estudi (2021) sobre la indústria de la roba usada i les seves contribucions a l'economia de país. Heus aquí algunes de les principals conclusions:

  • El sector de roba usada és fonamental per a l'economia de Kenya, ja que genera 2 milions de llocs de treball directes. A el mateix temps, crea milers d'altres llocs de treball indirectes, en activitats com el transport. Aquest sector, per tant, ajuda a millorar les condicions de vida de milions de famílies i a reduir els nivells de pobresa.
  • Moltes de les petites empreses que operen en aquest mercat estan formades per dones. Per això, es pot concloure que aquesta activitat ajuda a l'empoderament i la independència econòmica femenines.
  • El 91,5% dels consumidors de Kenya compra articles de segona mà.
  • És una important font d'ingressos per a l'administració. En 2019 Kenya va importar 185.000 tones mètriques de roba de segona mà, el que equival a aproximadament 8.000 contenidors. Això suposa milions de dòlars en taxes, drets de duana i altres pagaments.
  • La taxa de reemplaçament o replacement rate és d'entre el 60 i el 85%. És a dir, per cada 100 peces usats adquirits, es deixen de comprar entre 60 i 85 peces noves. Això té un impacte clar i directe sobre el medi ambient, a nivell de consum de recursos i emissions.

Segons la Textile Recycling Association del Regne Unit 'al sector de la roba usada continuarà promovent models circulars en les pròximes dècades, satisfent la demanda existent i tractant aconseguir un benefici ambiental, social i econòmic amb tot el procés'.

* En vendre la roba a l'Àfrica, Humana realitza competència deslleial amb les indústries locals?

En països amb normatives reguladores a aquest efecte, la Federació Humana People to People i els seus membres no treballen aspectes relacionats amb la roba usada. A gran part dels països del Sud on hi treballem, la gran majoria dels habitants no es pot permetre comprar roba nova, ni de producció local ni importada. 

* Humana ven roba a Espanya?

Sí, a través de la seva xarxa de botigues. A més, aquella roba que no pot classificar, la ven a empreses de reciclatge, la majoria de les quals són d’Espanya.

SOBRE LES BOTIGUES HUMANA 

* La roba que es ven a les botigues Humana ha estat rentada o higienitzada? 

No. El cost que en suposaria el rentat hauria de repercutir al preu final i probablement l'activitat deixaria de ser rendible. Tanmateix, la roba que arriba a les botigues s'ha sotmès a un procés de classificació previ, que té en compte criteris de neteja. 

* La xarxa de botigues Humana preveu el model de creixement mitjançant franquícia? 

No, totes les botigues són gestionades directament per Humana Fundación Pueblo para Pueblo. 

* Quins criteris es segueixen per a establir els preus a les botigues Humana?

Els preus es regeixen per criteris de mercat, s'estableixen en funció del cost i de la demanda.

SOBRE LA RELACIÓ AMB LES ESCOLES TVIND 

* Humana Fundación Pueblo para Pueblo és una secta? La Federació Humana People to People és una secta?

Humana Fundación Pueblo para Pueblo no és una secta ni col•labora ni és el braç a Espanya de cap secta. No hi ha comportaments sectaris en la nostra organització ni en la Federació de la qual formem part. 

* Quina relació hi ha amb les escoles Tvind?

Humana i les Escoles Tvind tenen un origen comú però es tracta de dues entitats indepedents. Alguns dels voluntaris internacionals que col•laboren als projectes dels nostres socis locals a l’Àfrica procedeixen d'aquestes escoles daneses. 

* Amdi Petersen és el fundador d’Humana?

Amdi Mogens Petersen no ha pertangut ni pertany a cap junta directiva de cap membre de la Federació ni a ella mateixa. No és el fundador d'Humana People to People ni d'Humana Fundación Pueblo para Pueblo ni hi té cap relació.

Subir