Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir una millor experiència i servei, d'acord als teus hàbits de navegació. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots obtenir més informació a la nostra Politica de cookies. Accepto

Avís legal

Denominació Social: FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO

Domicili Social: C/ AIGUAFREDA, 12, P.I. L’AMETLLA PARK-MAS DORCA - 08480 L’AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
Nº d’Id: G-63059521
Registro de Fundaciones Asistenciales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales’, amb el nº 08-0347
E-mail: info@humana-spain.org
Nom del domini: www.humana-spain.org i www.fundacion-pueblo-para-pueblo.org 

De conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO en compliment d’allò disposat a l’art.5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades a un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO amb les següents finalitats:

1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades a productes o serveis oferts per FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLOaixí com per part dels col•laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part de FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO. 

2. Realitzar estudis estadístics.

3. Tramitar encàrrecs, sol•licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les vies de contacte que es posin a disposició de l’usuari a FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO.

4. Enviament de la newsletter a aquells usuaris que s’hi subscriguin.
FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que anés a fer-se algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol•licitaria el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars.

Complimentant i enviant els corresponents formularis d’aquesta pàgina web, l’Usuari accepta i autoritza a què les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO. En cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors. Així mateix, en el supòsit que es produeixi una transferència internacional de dades, l'usuari en acceptar la present Política de Privacitat dóna el seu consentiment perquè la mateixa es pugui realitzar.
Totes les dades sol•licitades a través de FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas de que no siguin facilitades totes les dades, FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO no garanteix que la informació i serveis oferts siguin completament ajustats a les seves necessitats.

FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel•lació, informació i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets enviantt una sol•licitud expressa, juntament amb una còpia del seu D.d’I. A través dels següents mitjans:

1. E-Mail: info@humana-spain.org
2. Correu Postal: C/ AIGUAFREDA, 12, P.I. L’AMETLLA PARK-MAS DORCA - 08480 L’AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA).
3. De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: info@humana-spain.org

D’igual forma, FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar-ne la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

DONATIUS

Mitjançant la secció ‘Que puedes hacer tú’ de la web www.humana-spain.org s’ofereix a l’usuari la possibilitat de realitzar un donatiu online. En el cas que desitgi col•laborar amb els Programes de Cooperació per al desenvolupament que Fundación pueblo para pueblo i els seus socis locals implementen a Àfrica, Llatinoamèrica i Asia.

Els fons rebuts seran destinats al Programa que Fundación pueblo para pueblo estimi més adequat tenint en compte les necessitats de cada moment. Serviran per a mantenir i ampliar l’activitat de cara a millorar les condicions de vida dels beneficiaris. Es realitzen mitjançant Paypal, no tenint Fundación pueblo para pueblo accés a aquestes dades, per el que l’usuari haurà d’acceptar les condicions generals i política de privacitat de la pàgina de Paypal.

NORMES DE COMPORTAMENT DEL BLOG

Si vols participar als nostres blogs, hauràs d’acceptar aquestes regles:

1.- Responsabilitat de l’Usuari. Al participar als blogs de la web ets l’únic responsable dels missatges que difoses a través d’ells, garantint a FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO la total indemnitat davant de qualsevol reclamació que pugui plantejar-se-li per aquests conceptes.
En el cas de que els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel•lectual o industrial, l’usuari garanteix que es el seu propietari o compta amb l’autorització del propietari per difondre’l als blogs.
I s’eximeix a FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per aquests conceptes.

2.- L’usuari haurà de, abans de publicar un missatge, escollir el blog apropiat. Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica del blog podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s’ajusti al desenvolupament normal dels temes dels blogs.

3.- L’usuari haurà de respectar a la resta d’usuaris. L’usuari haurà de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions de la resta d’usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic dels blogs.

4.- FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats als blogs de la web conforme als terminis i mitjans convenients sense que per això correspongui a l’usuari cap tipus de compensació.

5.- FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO no és responsable d’allò publicat als blogs de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada als mateixos. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.

6.- FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei de blogs de la web, podent modificar-ho, suspendre-ho o eliminar-ho de la web sense previ avís, en qualsevol moment.

7.- En el cas de que un usuari pugui veure’s afectat per actuacions il•legals, o detecti un mal ús dels blogs de la web per part d’altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement de FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO, a través del correu electrònic info@humana-spain.org, indicant a la referència del assumpte “moderació de blogs”, perquè FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO pugui moderar o eliminar els mateixos.

8.- L’usuari mantindrà indemne a FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO davant de qualsevol reclamació que pogués presentar-se-li per els missatges que l’usuari hagi difós als blogs o per a qualsevol altre conducta vinculada o derivada de l’ús per l’usuari dels blogs de la web.

SEGURETAT

FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com firewals, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.

POLÍTICA DE PRIVACITAT EN LES XARXES SOCIALS

Propietat Intelectual

Aquest lloc web és propietat de FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO. Els drets de Propietat Intel•lectual i d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s’estableixin des d’aquest a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO, són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO, per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel•lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit de FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO.

Els continguts proporcionats per FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO estan subjectes als drets de propietat intel•lectual i industrial i són titularitat exclusiva de FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel•lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.
FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel•lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint, a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari. FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar incorrectament un vincle, tant en connectar a la pàgina web de FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

LLEI APLICABLE
La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present web, serà la llei espanyola.